Werken in Menen: Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de J.&M. Sabbestraat

Gepubliceerd op Donderdag 16 juni 2022

De aanvang van deze geplande wegenis- en rioleringswerken in J. & M. Sabbestraat komt steeds dichterbij. 

Naar aanleiding hiervan brengen wij u dan ook graag op de hoogte rond de huidige stand van zaken rond deze werken: de omgevingsvergunning voor de werken werd intussen aangevraagd en samen met de andere werfpartners ‘Agentschap Wegen & Verkeer’en de ‘Stad Menen’ bereiden we de aanbestedingsprocedure verder voor, om een geschikte aannemer aan te stellen. 

Echter, vooraleer de eigenlijke werken kunnen starten dienen de nutsmaatschappijen (waaronder o.a. Fluvius en Proximus) nog aanpassingen te doen aan hun infrastructuur. 

Vanaf 20 juni 2022 zullen deze werken van start gaan. 

We proberen de hinder zo beperkt mogelijk te houden door deze werken uit te voeren in 4 fasen. De totale duurtijd wordt geschat op een 6-tal maanden (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Gedurende deze werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij de rijrichting veranderd naargelang de werkfase (zie planning werken hieronder).

Planning werken

De planning voor de vanaf 20 juni 2022 ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Vanaf 20 juni 2022: Start Nutsmaatschappijen:

  • Fase 1: Start Bruggestraat tot Parkstraat kant even woningen.
   Invoering éénrichtingsverkeer van Bruggestraat richting Parkstraat.
  • Fase 2: Start Parkstraat naar Kortrijkstraat kant even woningen.
   Invoering éénrichtingsverkeer van Kortrijkstraat richting Parkstraat.
  • Fase 3: Start Kortrijkstraat naar Parkstraat kant oneven woningen.
   Invoering éénrichtingsverkeer van Kortrijkstraat richting Parkstraat.
  • Fase 4: Start Parkstraat naar Bruggestraat kant oneven woningen.
   Invoering éénrichtingsverkeer van Bruggestraat richting Parkstraat.
 • Begin 2023: Start wegenis- en rioleringswerken

Informatie en vragen

Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf?

Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Sabbestraat