Wereldraad Menen & Virunga

Gepubliceerd op Vrijdag 19 februari 2021

“De Wereldraad van Stad Menen denkt na over zijn rol binnen het stedelijk weefsel en de stedelijke dynamiek”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Herman Ponnet. “In een eerste nieuw project willen we een duurzame relatie opbouwen met het Virunga National Parc in Congo.”

Met buitengewoon veel moed, doorzettingsvermogen en veerkracht ijveren de mensen van Virunga om één van de belangrijkste natuurlijke rijkdommen van Afrika en de wereld te beschermen. Grootschalig natuurbeheer in een zeer turbulente regio kan alleen succesvol zijn als ook doordachte processen worden opgezet om rust in de samenleving te brengen, en, uiteindelijk, kansen te scheppen voor de drie miljoen mensen die rond het park wonen. Duurzame economische en sociale perspectieven gedijen alleen in een stabiele samenleving. “Natuurbeheer en ontwikkelingssamenwerking zijn in Virunga onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt de schepen. 

De dodelijke aanval op 6 Virungaparkwachters in het begin van januari 2021 bewijst dat de samenleving er nog zeer kwetsbaar is. Rebellenlegers zaaien terreur; ze bestaan bij gratie van een onrustige samenleving. Als rebellenlegers het enige perspectief op verandering willen zijn, dan mag de reguliere samenleving geen perspectieven aanreiken. Het jammerlijke incident van begin januari is geen alleenstaand geval. Anthony Caere, de West-Vlaamse piloot die voor Virunga werkt, heeft in onze correspondentie van de laatste maanden meermaals verteld dat de coronacrisis de samenleving sterk heeft ontwricht. Overheden en organisaties die voor de crisis de stabiliteit bewaakten, kunnen door de crisis hun werk ter plaatse niet meer naar behoren doen. Zij die er wel zitten, staan onder druk. De laatste maanden hadden veel weg van een oorlogssituatie, zegt Anthony, die peter is van een Menens dierenasiel. Directeur van het park is trouwens de Belgische prins Emmanuel de Merode.

Tegelijk zijn er ook heel veel bewijzen dat de werking en aanpak van Virunga vruchten afwerpt. Dankzij de aanwezigheid van het park worden wel degelijk kansen geboden aan de lokale bevolking om een uitweg uit de schrijnende armoede te zien. In 2020 bijvoorbeeld realiseerde het park  werkgelegenheid voor 2.500 mensen, watervoorziening voor 300.000 mensen, elektriciteit… Ook de ecosystemen in het park gaan er ontegensprekelijk op vooruit. De populatie berggorilla’s, die het symbool en uithangbord van Virunga zijn, is opmerkelijk gestegen.

“Stad Menen wil nu Virunga steunen in zijn missie om kwetsbare samenlevingen en kwetsbare natuur te beschermen”, zegt schepen Ponnet. “Daarom schenkt de stad 4000 euro. Het geld zal gebruikt worden voor de bouw van een dispenarium, een veldhospitaal waar de parkwachters eerstelijnszorg kunnen krijgen. Minder kwetsbare wachters is behalve gunstig voor de wachters zelf ook meer kans op een stabiele samenleving”, zegt schepen Ponnet. 

In onze correspondentie legt Virunga het zo uit: “The importance for the rangers, is that there is no other medical facilities for about 40kms, so it is vital for their health and if there is a medical emergency, we can deal with quickly. This project will start in the first quarter of the year, so we will be able to give you little updates as we go along.”

“In ruil voor onze steun en op ons verzoek om de Menenaars inkijk te geven in de realiteit van Virunga, zullen we geregeld een video krijgen, die we op de Facebookpagina van de stad Menen zullen publiceren. Zo kunnen we een pak Menenaars aanspreken, ook zij die tot vandaag niet zoveel hebben met de thema’s en de werking van de wereldraad. Binnenkort zullen we nog andere projecten toelichten. Menenaars die goesting hebben om de handen uit de mouwen te steken en acties van de Wereldraad uit te werken, zijn van harte welkom. Ze mogen mailen naar ronny.titeca@menen.be”, zegt Herman Ponnet

25.000 euro steun voor Meense ontwikkelingssamenwerking

De stad Menen heeft steeds de nodige aandacht besteed aan de internationale context. De stedelijke Wereldraad is een erkende adviesraad. Dit houdt in dat de raad adviezen kan formuleren aan het College van Burgemeester en Schepenen en voor aangelegenheden over Ontwikkelingssamenwerking kan geraadpleegd worden. Verschillende Meense organisaties die werken rond bewustmaking van de Noord-Zuidproblematiek en/of projecten in het Zuiden lopen hebben, worden reeds jaren ondersteund.

In 2020, hoewel een uitzonderlijk jaar, was dit niet anders. Het was voor de organisaties heel moeilijk tot onmogelijk om activiteiten te organiseren ter ondersteuning van hun werking. Schepen Ponnet waakte er over dat de voorziene budgetten voor subsidiëring werden gehandhaafd.

Schepen Herman Ponnet: “Voor de werking van de organisaties die hun activiteiten richten op de Meense bevolking werd 12.000 euro onder 12 plaatselijke organisaties verdeeld.  Die verenigingen brachten een dossier binnen dat conform de reglementen werd betoelaagd. Voor hulp aan het Zuiden werd in totaal 13.000 euro vrij gemaakt.  Er werd ingegaan op 5 Meense initiatieven voor een totaal bedrag van 5.250 euro.  Daarnaast werd  3750 euro aan Noodhulp besteed, verdeeld over 6 organisaties. Met Virunga National Park (Democratische Republiek Congo) werd nu ook een samenwerking opgestart. Voor de ondersteuning van de werking aldaar is 4.000 euro beschikbaar.”