Wegomlegging n.a.v. werken in de Lauwbergstraat te Lauwe

Gepubliceerd op Vrijdag 08 november

In de Lauwbergstraat te Lauwe zijn er asfalteringswerken gepland aan de weg, nu de aanleg van een nieuwe telecomleiding voltooid is. De werken zullen uitgevoerd worden tijdens de periode van 12 november 2019 tot en met 22 november 2019. De uitvoering van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Concreet: 

Periode:
Vanaf dinsdag 12 november 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019. 

Vermoedelijke duur van de werken: 
2 à 3 dagen in bovenvermelde periode. 

Locatie: 
De werken worden uitgevoerd in de Lauwbergstraat, in het gedeelte vanaf de Handboogstraat tot en met de Prins Regentstraat.

Aard van de werken: 
De asfalteringswerken worden opgedeeld in 2 fases:
FASE 1: Het affrezen van de tijdelijke asfaltstrook in de parkeerstrook vanaf de Handboogstraat tot en met Pr. Regentstraat.
FASE 2: Het opnieuw gieten van een nieuwe asfalt toplaag over dit traject.

Verkeershinder: 

  • er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij het verkeer komende vanaf Lauweplaats zal moeten omrijden via de Schoolstraat/Hospitaalstraat of Wevelgemstraat/Brugstraat;
  • Lokaal zal er een parkeerverbod van toepassing zijn in de directe zone van de werken. Het parkeerverbod zal steeds 24 uur op voorhand geplaatst worden, zodat men tijdig op de hoogte is van de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie;
  • Tijdens Fase 1 en Fase 2 kunnen er tijdelijk geen wagens worden toegelaten tot op het moment dat de asfaltlaag voldoende is afgekoeld (+/- 12 uren). 

Verantwoordelijke Opdrachtgever: 
Orange Belgium NV - Bourgetlaan 3 - 1140 Brussel - 02 325 79 52 - http://orange.be/nl/contacteer-ons/online

Verantwoordelijke Uitvoerder: 
APK Group NV - Haltstraat 50 - 3900 Pelt - 011 800 100 - info@apk.be

Wegomlegging