Wegeniswerken Voskenstraat Menen

Gepubliceerd op Dinsdag 03 augustus 2021
09 augustus 202118 augustus 2021

Vanaf 09 augustus 2021 worden er lokaal wegeniswerken opgestart in de Voskensstraat.

Deze werken kaderen in het structureel onderhoud wegenis van de Stad Menen,
waarbij een wegverzakking in het begin van de Voskenstraat zal worden nagezien en hersteld. Eveneens zal een deel van de asfalt toplaag vernieuwd worden.

Om een ontsluiting voor de bewoners / handelaars te garanderen, zullen de werken gefaseerd worden uitgevoerd:

  • eerst freeswerken per rijvak (wegfrezen van de asfaltlaag),
  • dan starten voorbereidende werken (herstel verzakking, vervangen putdeksels, etc.),
  • daarna opnieuw asfalteren per rijvak.

Concreet

Periode van de werken:

Vanaf maandag 09 augustus t.e.m. woensdag 18 augustus
(onder voorbehoud van oa. weersomstandigheden)

Locatie van de werken:

  • Verzakking in rijweg thv. Voskenstraat 7
  • Vernieuwen van de asfaltlaag tot thv. Voskenstraat 109

Aard van de werken:

Wegeniswerken – herstel wegdek in opdracht van de Stad Menen.

Wegomlegging/verkeershinder:

  • Er wordt een parkeerverbod geplaatst over de volledige werkzone.
  • Er wordt in fasen gewerkt om steeds een ontsluiting te garanderen.
  • Hou aub. rekening met een verhoogde parkeerdruk nav. deze werken.

Afvalophaling tijdens de werken?

De vuilophaling kan doorgaan zoals gewoonlijk.
Plaatst u uw afval zo dat het verkeer niet gehinderd wordt? Bedankt!

Contactgegevens uitvoerder:
NV Devriese Raf - 051/748.282 - info@nvdevriese.be

Contactgegevens opdrachtgever:
Stad Menen
Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be

Voskensstraat