Wegeniswerken Spoorwegstraat Lauwe

Gepubliceerd op Dinsdag 03 augustus 2021
16 augustus 202120 augustus 2021

Vanaf 16 augustus 2021 worden er lokaal wegeniswerken opgestart in de Spoorwegstraat. 

Deze werken kaderen in het structureel onderhoud wegenis van de Stad Menen,
waarbij het wegdek van de Spoorwegstraat thv. kruispunt Dronckaertstraat richting spooroverweg, vernieuwd zal worden.

Deze werken worden steeds gefaseerd uitgevoerd: eerst starten er freeswerken over de volledige werkzone (wegfrezen van de asfaltlaag), dan volgen voorbereidende werken (herstel fundering waar nodig, vervangen putdeksels, etc.) en daarna opnieuw asfalteren van de rijweg.

Concreet

Periode van de werken:

Vanaf maandag 16 augustus t.e.m. vrijdag 20 augustus
(onder voorbehoud van oa. weersomstandigheden)

Locatie van de werken:

Vernieuwen van de asfaltlaag thv. Spoorwegstraat (van huisnr. 106 – 128).

Aard van de werken:

Wegeniswerken – herstel wegdek in opdracht van de Stad Menen.

Wegomlegging/verkeershinder:

  • Er wordt een parkeerverbod geplaatst over de volledige werkzone.
  • Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd komende van Aalbeke richting Lauwe.
  • Er wordt een omleiding voorzien via de N58 / Centrum Aalbeke / Lauwsestraat /   
      Aalbeeksesteenweg.

Afvalophaling tijdens de werken?

Gelieve uw afvalzakken - vanaf 17:00 de avond voor de ophaaldag –
te plaatsen op de daarvoor voorziene ophaalpunten aan de uiteinden van de werfzone.
Plaatst u uw afval zo dat het verkeer niet gehinderd wordt? Bedankt!

Contactgegevens uitvoerder:
NV Devriese Raf - 051/748.282 - info@nvdevriese.be

Contactgegevens opdrachtgever:
Stad Menen
Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be

Spoorwegstraat