Wegeniswerken Kortestraat / Koningstraat / Weststraat Menen

Gepubliceerd op Dinsdag 03 augustus 2021
11 augustus 202118 augustus 2021

Vanaf 11 augustus 2021 worden er lokaal wegeniswerken opgestart in de Kortestraat / Koningstraat / Weststraat.

Deze werken kaderen in het structureel onderhoud wegenis van de Stad Menen,
waarbij het wegdek van de Kortestraat en lokaal thv. de Koningstraat en Weststraat vernieuwd zullen worden.

Deze werken worden steeds gefaseerd uitgevoerd: eerst starten er freeswerken over de volledige werkzone (wegfrezen van de asfaltlaag), dan volgen voorbereidende werken (herstel fundering waar nodig, vervangen putdeksels, etc.) en daarna opnieuw asfalteren van de rijweg.

Concreet

Periode van de werken:

Vanaf woensdag 11 augustus t.e.m. woensdag 18 augustus (onder voorbehoud van oa. weersomstandigheden)

Locatie van de werken:

Vernieuwen van de asfaltlaag thv Kortestraat / Koningstraat / Weststraat.

Aard van de werken:

Wegeniswerken – herstel wegdek in opdracht van de Stad Menen.

Wegomlegging/verkeershinder:

  • Er wordt een parkeerverbod geplaatst over de volledige werkzone.
  • Voor verkeer richting centrum wordt er een omleiding voorzien via de Esplanadestraat.
  • Voor verkeer richting Bruggestraat wordt er een omleiding voorzien via het Vander Merschplein en Poedermagazijnstraat.

Afvalophaling tijdens de werken?

Gelieve uw afvalzakken - vanaf 17:00 de avond voor de ophaaldag – te plaatsen op de daarvoor voorziene ophaalpunten aan de uiteinden van de werfzone.
Plaatst u uw afval zo dat het verkeer niet gehinderd wordt? Bedankt!

Contactgegevens uitvoerder:
NV Devriese Raf - 051/748.282 - info@nvdevriese.be

Contactgegevens opdrachtgever:
Stad Menen
Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be

Weststraat