Vredegerecht blijft in Menen op nieuwe locatie

“Met het stadsbestuur ijveren we al een hele tijd om het vredegerecht in onze stad te behouden nu de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Regie der Gebouwen hun dienstverlening volop aan het heroriënteren zijn, dit in het kader van de hertekening van het gerechtelijk landschap. Daarbij vermindert het aantal vredegerechten, maar gelukkig slaagden we erin om de zetel van het Vredegerecht wel in Menen te behouden”, weet een tevreden burgemeester Martine Fournier.

Eind 2015 lanceerde de minister van Justitie het 'plan Vredegerechten' dat voorziet in een rationalisering van het aantal vredegerechten in drie fasen. In de eerste fase worden kantons met twee of drie zetels bijeen gebracht op één locatie. In een tweede fase wordt nagezien of stedelijke kantons die aan elkaar grenzen en/of reeds in hetzelfde gebouw huizen, kunnen worden gegroepeerd. In een derde fase zou de kaart van de gerechtelijke kantons worden hertekend.

Burgemeester Fournier: “De nieuwe indeling van de gerechtelijke kantons en de lijst met vredegerechten die daardoor zouden worden samengevoegd, is ondertussen gekend. Wervik werd ondergebracht binnen het kanton Menen, met één gezamenlijk Vredegerecht. Met onze stad Menen hebben wij de federale overheid proberen te overtuigen om het Vredegerecht in onze grensstad te behouden. Een vredegerecht is immers de meest toegankelijke rechtbank, het eerste aanspreekpunt voor de burgers binnen diverse rechtsdomeinen, dat bijna alle aspecten uit het dagelijkse leven van de mensen behandelt, zowel in betwistingen als in bemiddelingen. Het behoud van het Vredegerecht in Menen binnen onze stad met 33.000 inwoners was onze uitdrukkelijke bezorgdheid.”

VREDEGERECHT BIJ LDC ALLEGRO

Om dat te bewerkstelligen pleegde het stadsbestuur meermaals overleg met de verschillende federale overheidsdiensten. Bijkomend probleem was dat het vredegerecht sowieso de huidige locatie op de Grote Markt in het gebouw van Federale Overheidsdienst Financiën moet verlaten, omdat dit te koop staat.

“Op vraag van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen zocht de stad mee naar een mogelijke alternatieve locatie voor het vredegerecht in Menen. In het OCMW gebouw in de Volkslaan 302 (vroeger het WZC De Feniks) is er nog voldoende ruimte vrij. Dat gebouw – waar je het Lokale Dienstencentrum Allegro vindt en volgend jaar de Sociale Huisvestingsmaatschappij !Mpuls komt – biedt op de eerste verdieping nog mogelijkheden. Ook de mensen van justitie zijn positief over hun mogelijk toekomstige huisvesting. De gesprekken hieromtrent met FOD Justitie verlopen vlot. Om tegen eind dit jaar tot een definitieve beslissing te kunnen komen, zullen in de OCMW-raad een aantal voorbereidende beslissingen genomen worden. Daarna kunnen de nodige aanpassingswerken aan het gebouw starten. Een verhuis zou dan eind 2018 plaatsvinden. De renovatie en de herbestemming van het vroegere woonzorgcentrum is ook belangrijk in het kader van een goed gebouwenbeheer,” voegt OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke er nog aan toe.

MEER INFO:

Martine Fournier | Burgemeester Stad Menen | T 0475 310 740 | martine.fournier@menen.be
Renaat Vandenbulcke | OCMW-voorzitter Menen | T 0475 795 664 | renaat.vandenbulcke@menen.be

Aangemaakt op: 06/09/2017