Vraag tijdig jouw conformiteitsattest aan

Gepubliceerd op Maandag 26 september 2022

Voldoet jouw huurwoning aan de kwaliteitsnormen? Wens je jouw huurwoning te renoveren? Heeft jouw huurwoning een gunstig EPC?

Als je een woning verhuurt, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder ben je daarom verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen. 

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert de woningcontroleur een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.
Je kan een brochure downloaden waarin alle normen aan bod komen waaraan jouw woning moet voldoen. Het is aangewezen om eerst de brochure door te nemen, werken uit te voeren en daarna jouw onderzoek aan te vragen.

Bij grote renovatiewerken kan je steeds een afspraak maken met de dienst huisvesting om na te gaan welke premies je kan aanvragen.