Voeder de duiven niet!

Gepubliceerd op Donderdag 18 maart 2021

Stad Menen zorgt ervoor dat duiven speciale R12-korrels krijgen. Deze korrels zorgen op een diervriendelijke manier voor geboortebeperking, zo willen we het aantal duiven en de overlast inperken.

Het is belangrijk dat de duiven niet gevoederd worden door inwoners. De dieren hebben geen eten tekort. Bovendien is brood ongezond voor hen en trekt het ongedierte aan. Je riskeert ook een GAS-boete wanneer je wilde dieren voedert.
 

Menen introduceert de R-12 korrel in West-Vlaanderen
Om uiteenlopende redenen is de last die duiven veroorzaken een probleem dat om een goede oplossing vraagt. Hun uitwerpselen bevuilen de publieke ruimte en privé-eigendommen. De duivenoverlast is reëel. Dat is zo in Menen als in elke andere stad. Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “Netheid is en blijft één van onze topprioriteiten. In het kader van de Leiewerken kwamen veel panden leeg te staan. Duiven hebben daar hun intrek genomen en er zich vermenigvuldigd. Nu de sloop van de panden start, willen we niet dat die duivenpopulaties verder uitdeinen. We hebben een oplossing gezocht en gevonden. Nu blijkt de oplossing die Menen aanreikt, uniek in West-Vlaanderen.”