Vlaams Noodfonds als relance voor sport, cultuur en jeugd

Gepubliceerd op vrijdag 02 april 2021

Stad Menen ontving van de Vlaamse Overheid via ‘Het Vlaams Noodfonds sport, cultuur, jeugd’ een mooi bedrag van 546.222 euro. Het stadsbestuur is van mening dat Covid-19 een grote impact heeft op het lokaal verenigingsleven en besloot in 2020 meteen actie te ondernemen.

In samenspraak met de adviesraden sport, cultuur, jeugd werd toen beslist om een bedrag van 71.607 euro op korte termijn te investeren:

 • 20% extra van de jaarlijkse reguliere subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd
 • 20% extra van de nominatieve subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd
 • financiële ondersteuning zomerkampen met overnachting 20 euro per lid die ingeschreven is voor betreffend zomerkamp met overnachting

Voor  het overige bedrag, 474.615 euro, werd een voorstel op langere termijn uitgewerkt:

 • 11.552 euro: gedurende 2 jaar 10% bovenop nominatieve subsidie sport, cultuur, jeugd.
 • 129.063 euro: te investeren in infrastructuur – deze plannen worden teruggekoppeld aan de adviesraden en bevinden zich eveneens in de domeinen sport, cultuur, jeugd.
 • 100.000 euro: buffer/sparen – men is van mening dat Covid-19 niet enkel in 2021 en 2022 een impact zal hebben, maar ook op lange termijn.
 • 15.000 euro voor armoedeverenigingen.
 • 219.000 euro voor verenigingen:
  • 73.000 euro cultuur
  • 73.000 euro sport
  • 73.000 euro jeugd

De invulling van een groot deel van dit budget, namelijk 219.000 euro, is door de verenigingen zelf te bepalen. De sport-, jeugdraad en het cultuurforum dachten de afgelopen maanden na over de besteding van deze middelen en leggen onderstaande voorstellen voor aan de gemeenteraad.

Sportraad

De sportraad wenst dit bedrag uit te keren via subsidies: in 2021 30% bovenop de basissubsidie van 2019 en in 2022 20% bovenop de basissubsidie van 2019.

Cultuurforum

Spreiding van de 73.000 euro over 3 jaar, per jaar te besteden aan een uniek spektakel. Dit op diverse locaties waar alle verenigingen kunnen aan deelnemen.

In 2021 wordt eveneens een relancemarkt georganiseerd voor alle culturele verenigingen en dit in Lauwe, Rekkem en Menen. Het wordt een cultuurmarkt met optredens, een goede gelegenheid om nieuwe leden te werven en om de vereniging in de kijker te plaatsen.

Linda Provost, voorzitter Cultuurforum: “Het cultuurforum had in een eerdere vergadering al een voorstel gedaan om een cultuurmarkt te organiseren. Dit voor alle culturele verenigingen van groot Menen. Met een deel van die 73.000 euro plannen we dit evenement in 2021 of 2022. Dit kadert in een prachtig en uniek project. De komende drie jaren plannen we ook enkele grootse spektakels. We willen ervoor zorgen dat alle socio-culturele verenigingen aan bod komen.”

Jeugdraad

Gedurende de komende 2 jaar (2021 en 2022) een jaarlijkse investering van 10% gebaseerd op de (werkings- en infrastructuur)subsidie van 2019 voor jeugdverenigingen (circa 10.500 euro).

Tijdens de zomer van 2021: 10 euro voor elk lid die meegaat op zomerkamp met overnachting (circa 7.600 euro).

Realisatie van het investeringsproject “speelcontainers” waarbij drie speelcontainers voor kinderen worden ingericht, en één specifiek gericht op jongeren. Jeugdverenigingen zullen 2 maal per jaar een speelcontainer naar keuze gratis kunnen ontlenen, inclusief verplaatsing (circa 54.900 euro voor 4 speelcontainers).

Nicky Mwiza, voorzitter van de Jeugdraad: “Als jeugdraad hebben we drie participatiemomenten georganiseerd via teams over de invulling van het budget van het Vlaams Noodfonds. Alle jongeren uit Menen, Lauwe en Rekkem konden deelnemen en input geven ongeacht of ze al dan  niet aangesloten zijn in een jeugdvereniging. We proberen te achterhalen wat de noden zijn voor kinderen en jongeren in onze stad en op welke manier we met de beschikbare middelen hieraan kunnen voldoen. We zijn blij met de uiteindelijke uitwerking, dit is een investering in verenigingen, maar ook in niet georganiseerde jeugd. Iedereen zal hiervan kunnen genieten.”

Het College van Burgemeester en Schepenen: “Deze middelen worden rechtstreekse impulsen voor het verenigingsleven of op advies van onze raden geïnvesteerd. Daarnaast kiest de stad er ook bewust voor om via investeringen in infrastructuur (bijvoorbeeld speel- en beweegelementen), ook de niet-verenigde burger aan te moedigen om aan vrije tijd te participeren. Op deze manier kunnen we deze moeilijke jaren hopelijk overbruggen voor de verenigingen. Zo staan we sterk met cultuur, sport en jeugd om na Corona jong en oud weer samen te brengen in Menen, Lauwe en Rekkem.”