Verkiezingen - volmacht geven

Gepubliceerd op Maandag 01 juli 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er provincie- en gemeenteraadverkiezingen. Heb je een uitnodigingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maar kun je niet gaan? Dan kun je een volmacht geven.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je een volmacht geven dan

 • ben je stemgerechtigd op 13 oktober 2024
 • kun je op 13 oktober 2024 niet gaan stemmen
 • moet de persoon die de volmacht krijgt ook stemgerechtigd zijn op 13 oktober 2024
 • heb je een attest nodig dat je afwezigheid bevestigt
  • bij ziekte door een arts
  • als je moet werken door je werkgever
  • wegens schoolactiviteit door de onderwijsinstelling
  • bij toestand van vrijheidsbeneming door de directie van de inrichting
  • omwille van je geloofsovertuiging door de religieuze overheid
  • bij zelfstandige activiteit als schipper, markt- of foorkramer door de gemeente. Kom hiervoor langs aan het loket op afspraak. Het attest hiervoor vind je hier terug. 
  • bij vakantie in het buitenland door de gemeente op basis van reisdocumenten. Kom hiervoor langs aan het loket op afspraak. Het attest hiervoor vind je hier terug. 

  Indien men geen bewijsstuk kan voorleggen, kan geen volmacht worden gegeven.  

Je kunt als volmachtkrijger maar voor maximaal 1 andere persoon een stem uitbrengen.

Hoeveel kost het?

Een volmacht geven is gratis.

Wat heb ik nodig?

Welke stappen zijn er?

Zorg voor een volmachtformulier

 • Download het volmachtformulier
 • Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken in volgende 2 gevallen: bij zelfstandige activiteit als schipper, markt- of foorkramer OF bij vakantie in het buitenland. In alle andere gevallen hoef je geen afspraak te maken bij de dienst burgerzaken.

Vul het volmachtformulier in

 • Je vult de gegevens op het volmachtformulier in, samen met de volmachtkrijger.
 • Voeg het attest erbij. Opgelet : bij zelfstandige activiteit als schipper, markt- of foorkramer OF bij vakantie in het buitenland heb je ondertekent attest nodig van de burgemeester.
 • Je ondertekent samen met de volmachtkrijger het volmachtformulier.

Op de dag van de verkiezingen

Op 13 oktober 2024 gaat de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven voor zichzelf stemmen in het eigen stembureau en bij volmacht stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

Wanneer moet je voor een volmacht naar het loket komen?

Waarom kun je niet gaan stemmen? Wie moet dit bevestigen? Moet je naar het loket komen?
Ziekte Arts Neen
Werknemer Werkgever Neen
Studie Onderwijsinstelling Neen
Vrijheidsberoving Directie van de instelling Neen
Geloofsovertuiging Religieuze overheid Neen
Schippers, markt- en foorkramers Burgemeester Ja
Vakantie in het buitenland Burgemeester op basis van bewijsstukken Ja

Kiezers zijn niet verplicht om een volmacht te geven als ze, om eender welke reden, niet naar het stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Kiezers zijn ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als ze niet gaan stemmen en ook geen volmacht geven.