Verkiezingen op 26 mei 2019 federaal, regionaal en Europees

Gepubliceerd op Dinsdag 19 februari 2019

Op 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de gewest- en gemeenschapsparlementen. In België geldt de stemplicht. Alle kiezers die zijn opgenomen op de kiezerslijst zijn bijgevolg verplicht hun stem uit te brengen (persoonlijk of bij volmacht).

Wie staat op de kiezerslijsten?

De kiezerslijst wordt opgemaakt op 1 maart 2019 en volgende personen worden opgenomen op de kiezerslijst:

  • alle Belgen die op 1 maart ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Menen, op 26 mei 18 jaar zijn en die niet ontzet zijn uit het stemrecht. Deze personen nemen deel aan alle verkiezingen.
  • alle Belgen die in het buitenland verblijven, die een aanvraag hebben ingediend bij hun consulaat of ambassade en die op 31 januari 2019 zijn ingeschreven in de Belgische diplomatieke of consulaire bevolkingsregisters, die op 26 mei 18 jaar zijn en die niet ontzet zijn uit het stemrecht. Deze personen nemen enkel deel aan de federale verkiezingen. Voor hen zijn er 5 mogelijke stemwijzen: persoonlijk of bij volmacht stemmen in België, persoonlijk of bij volmacht stemmen in de Belgische diplomatieke of consulaire post of stemmen per briefwisseling. Belgen die hun hoofdverblijfplaats in een andere EU-lidstaat dan België hebben, kunnen ook voor Belgische lijsten stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement door te kiezen voor stemming per briefwisseling.
  • de andere Europese burgers die een aanvraag hebben gedaan om aan de verkiezingen in België deel te nemen en waarvan de aanvraag erkend werd. Zij dienen op 1 maart te zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van Menen, op 26 mei 18 jaar te zijn en niet ontzet te zijn uit het stemrecht. Deze personen nemen enkel deel aan de Europese verkiezingen.

De gemeente van inschrijving op de kiezerslijst bepaalt de plaats waar je je stem moet uitbrengen. Wie na 1 maart ingeschreven wordt in een andere gemeente is dus verplicht te stemmen in de gemeente waar hij/zij was ingeschreven op 1 maart. Elke kiezer ontvangt ten laatste op 10 mei zijn/haar oproepingskaart.

Vrijwillige bijzitters gezocht

Wie graag wil meewerken aan de verkiezingen en op zondag 26 mei 2019 als bijzitter in een stembureau of telbureau wil zetelen, kan zich hiervoor als vrijwilliger aanmelden bij de stad Menen. Bezorg ons jouw naam en contactgegevens op verkiezingen@menen.be of kom naar de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren van het stadhuis