Verkiezingen 2018: info over stemrecht voor niet-Belgen

Gepubliceerd op Maandag 16 juli 2018

Op 14 oktober 2018 zijn er lokale en provinciale verkiezingen. De inwoners van alle Belgische gemeenten verkiezen op deze datum de leden van gemeente- en provincieraden.

Als niet-Belg kun je in Menen stemmen voor de gemeenteraad (niet voor de provincieraad) indien je aan volgende voorwaarden voldoet:minimum 18 jaar zijn op 14 oktober 2018;

  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst vóór 1 augustus 2018 (via dienst Burgerzaken van de stad Menen, zie info);
  • niet geschorst of uitgesloten zijn om te kiezen;
  • bijkomende voorwaarde voor niet-Belgen van buiten de EU: op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken in België wonen;
  • bijkomende voorwaarde voor niet-Belgen van buiten de EU: ingeschreven zijn in het Bevolkings- of Vreemdelingenregister. Burgers ingeschreven in het Wachtregister komen niet in aanmerking voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Info