Verkiezingen 2018: info over stemmen via volmacht

Wie kiesgerechtigd is en ingeschreven is op de kiezerslijst moet op 14 oktober 2018 naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraad. Indien je als niet-Belg een aanvraag hebt ingediend om te mogen stemmen en je dit stemrecht verkregen hebt, ben je ook verplicht te stemmen. Wie op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan gaan, kan een andere kiezer volmacht geven om in zijn/haar plaats te stemmen.


Een volmacht geven?

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je moet in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven. Jij bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger.


Wat heb je nodig?

Je hebt 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

 1. het volmachtformulier A95: waarmee je een volmacht geeft.
 2. een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

Het volmachtformulier en het model ‘verklaring op eer/tijdelijk verblijf in het buitenland’ vind je op www.vlaanderenkiest.be of kun je gratis afhalen op de dienst Burgerzaken.


Wanneer een volmacht geven?

1. Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren:

 • je voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
 • opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.

2. Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland:

 • je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen;
 • ook de leden van jouw gezin of jouw gevolg die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

3. Je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken:

 • je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.

4. Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: 

 • je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt;
 • dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven;
 • ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven. 

5. Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming:

 • je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je jou bevindt. In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven.

6. Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met jouw geloofsovertuiging:

 • je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.

7. Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan:

 • je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.

8. Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld: 

 • je voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt;
 • je vraagt dat attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 2018. bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken;
 • als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het formulier a96a een verklaring op erewoord ondertekenen. 

3 concrete situaties

1. Je bent op de verkiezingsdag in het buitenland (op vakantie of op zakenreis). Kan je een volmacht geven?
Ja. Wanneer je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen omdat je om privéredenen tijdelijk in het buitenland bent (op reis, op familiebezoek...) kan je een andere kiezer een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen. Ook als je om professionele redenen in het buitenland bent op 14 oktober, kan je een volmacht geven.

Wat heb je nodig?

 1. het volmachtformulier (A95)
 2. het attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier A96a): het is de burgemeester van jouw woonplaats die je dit attest bezorgt. Je voegt het bij jouw volmachtformulier (opgelet! Dit attest kan je uiterlijk tot en met 13 oktober verkrijgen) OF bij verblijf in het buitenland om redenen van het werk dien je een attest van de werkgever te voegen bij het volmachtformulier.

Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in het buitenland bent?

 • Je kan jouw aanvraag staven met bewijsstukken dat je op 14 oktober 2018 om privéredenen in het buitenland verblijft. Deze bewijsstukken kunnen zijn: reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc.
 • Je kan geen bewijzen voorleggen: je was bijvoorbeeld met een eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden... Je legt voor de burgemeester van jouw gemeente een verklaring op eer af. Zij zal je dan het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afleveren (formulier A96a).

2. Je bent om medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. Kan je een volmacht geven?
Ja. Als je om medische redenen niet in staat bent om naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te worden, kan je een volmacht geven.
Je moet het volmachtformulier A95 invullen en een medisch attest dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen bij dit volmachtformulier voegen.
Een arts die zelf kandidaat is, mag dat medisch attest niet geven.

3. Je verblijft in de Ardennen. Kan je volmacht geven?
Neen, je bent stemplichtig, want je verblijft in het land.


Meer info

www.vlaanderenkiest.be

Zie ook

Aangemaakt op: 02/08/2018