Verkeershinder in de Demeystraat - Rijselstraat - Halewijnstraat naar aanleiding van de Leiewerken

Gepubliceerd op Woensdag 02 december 2020

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toekomst, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd worden. Ook moet de bocht in de vaarweg rechtgetrokken worden. Tot slot wordt er ter hoogte van de Grondwetstraat een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebouwd. Deze werken worden in opdracht van de Vlaamse Waterweg uitgevoerd.

Deze werken zullen uitgevoerd worden in 6 fases. Een eerste fase is reeds van start gegaan in de Oostkaai. Deze werken impacteren enkel de voetgangers.

Fase 2 gaat van start vanaf 7 december 2020.

Concreet

Fase 2: hoek Demeystraat – Rijselstraat - Halewijnstraat

Werfinrichtingsplan

Werfinrichtingsplan

 • De werfzone wordt volledig omheind (rode aanduiding). T.h.v. de Demeystraat en de Halewijnstraat wordt de omheining op de rijweg geplaatst, met signalisatie. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk tijdens de fase (zie verder)
 • Fiets- en voetgangersverkeer is ten allen tijde mogelijk

Aan- en afrijroutes:

 • Via Rijselstraat naar de Moeskroenstraat, vervolgens N32

Signalisatie in de Demeystraat:

 • Parkeerverbod (kant Leie + einde straat)
 • Grensstraat toegankelijk tot aan de Weidestraat
 • Aanduiding doodlopende weg
 • Afsluiten thv Rijselstraat

Signalisatie in de Halewijnstraat:

 • Parkeerverbod
 • Tijdelijk opheffen éénrichtingsverkeer t.h.v. de Sint-Hilariusstraat
 • Aanduiding doodlopende weg
 • Afsluiten t.h.v. de Rijselstraat + verboden afslaan in Rijselstraat

Naar aanleiding van deze werken wordt er een eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oostkaai te Menen tijdens de periode van maandag 7 december 2020 tot en met vrijdag 18 december 2020:

 • De doorgang vanuit de Rijselstraat wordt onderbroken (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers)
 • Er wordt een wegomlegging voorzien via Hoornwerk - Moeskroenstraat - Leopoldstraat – Vlamingenstraat - Oostkaai

Geplande uitvoeringsperiode:

 • Opstart: maandag 07/12/2020
 • Voorziene einddatum deze fase: eind april 2021

Als eerste stap zullen de woningen ontruimd worden. Pas vanaf 18 januari 2021 worden de machinale sloopwerken gepland.

Aanvullend:

Vanaf 18 januari 2021 staat het aanvatten van fase 3 & 4 gepland. Deze fase situeert zich in de Demeystraat en Westkaai. In eerste instantie worden ook deze woningen ontruimd zonder machinale bewerking. Hiervan zal ook nog communicatie verstuurd worden met verdere info. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende goede weersomstandigheden.