Verkeershinder in de Demeystraat - Rijselstraat - Halewijnstraat naar aanleiding van de Leiewerken - Opstart van fase 5

Gepubliceerd op vrijdag 26 februari 2021
01 maart 202118 juni 2021

Momenteel zijn fases 3 en 4 reeds opgestart. Om ervoor te zorgen dat de woningen in de Sluizenkaai kunnen gesloopt worden tijdens de Paasvakantie, gaat aannemer Monseré van start met fase 5, nl. het uitruimen van de woningen in de Rijselstraat (aan de noordzijde van de Leie – kant Sluizenkaai).

Nadien worden de reeds opgestarte fases 3 en 4 terug verdergezet.

Concreet

Fase 5: hoek Demeystraat – Rijselstraat - Halewijnstraat

Timing van uitvoering:

 • Timing uitvoering: - Afbraak inclusief voorbereidende werken: 01/03/2020 – 18/06/2021
 • Afwerking (aanleg parking): vanaf 21/06 volgens omstandigheden – duurtijd +/- 3 weken

Vanaf dinsdag 16 maart wordt de Westkaai afgesloten, naar aanleiding de Leiewerken.

Er wordt een wegomlegging voorzien via de Rijselstraat – Demeystraat – Grensstraat voor het plaatselijk verkeer.

Vanaf dinsdag 16 maart wordt de Demeystraat terug open gezet in de rijrichting vanaf de Rijselstraat richting de Grensstraat.

Fietsers en voetgangers zullen via de onderdoorgang onder de brug kunnen doorgaan richting Oostkaai. Rechtstreekse aantakking op de Rijselstraat is niet mogelijk via de Westkaai.

Werfinrichtingsplan

Werfinrichtingsplan
Signalisatie Rijselstraat

De werfzone wordt volledig omheind (rode aanduiding). T.h.v. de Rijselstraat wordt de omheining op het voetpad geplaatst, met signalisatie.

 • Parkeerverbod t.h.v. de werken
 • Autoverkeer in de Rijselstraat is te allen tijde mogelijk in beide richtingen
 • Fiets- en voetgangersverkeer is te allen tijde mogelijk
 • Sluizenkaai: tijdens afbraak gedeeltelijk parkeerverbod + inname rijweg t.h.v. de af te breken panden (beperkte tijdsduur) met wisselend verkeer.

Er is geen hinder voor de hulpdiensten. De bereikbaarheid van de werf/aangelanden blijft steeds mogelijk.

Signalisatie langs de Rijselstraat:

 • Parkeerverbod in de Rijselstraat
 • Voetpad d.m.v. bakens, omleiding van voetgangers op parkeerstroken.
Signalisatie Sluizenkaai

Signalisatie in de Sluizenkaai:

 • Parkeerverbod
 • Plaatselijke inname van de rijweg
 • Aanduiding van een wegversmalling

Contactgegevens: