Vergadering gemeente- en OCMW-raad op woensdag 4 september 2019