Vergadering gemeente- en OCMW-raad op woensdag 3 juni 2020