Vergadering gemeente- en OCMW-raad op woensdag 26 juni 2019