Verdeling middelen Vlaams noodfonds in Menen

Gepubliceerd op Dinsdag 30 juni 2020

“De Vlaamse Regering maakte onlangs middelen vrij voor de sport-, jeugd- en cultuursector. Dit om het verlies aan middelen door corona voor het verenigingsleven deels te compenseren. We zijn blij met deze extra steun voor onze verenigingen en willen die als een goede huisvader besteden”, zegt burgemeester Eddy Lust ook bevoegd voor Jeugd.

Het stadsbestuur weet dat corona een grote impact had op het lokaal verenigingsleven in Menen, Lauwe en Rekkem. “De middelen die de Stad Menen vanuit het Vlaams noodfonds ontvangt – 546.222 euro in totaal – moeten dan ook integraal terugvloeien naar ons lokale weefsel. Zowel op korte termijn, om hen in deze coronatijden een stevig duwtje in de rug te geven, als op middellange termijn gaan we ons lokaal verenigingsleven extra ondersteunen”, vullen schepenen Herman Ponnet (Sport) en Griet Vanryckegem (Cultuur) verder aan.

Een deel van het ontvangen bedrag gaat onmiddellijk naar de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Zij krijgen nog dit jaar 20% extra van de jaarlijkse reguliere subsidie en/of nominatieve subsidie die zij al ontvangen, goed voor een totaal van 58.867,40 euro. De organisaties die een nominatieve subsidie ontvangen maar door de coronamaatregelen hun activiteit niet kunnen organiseren zullen dit jaar geen nominatieve subsidie ontvangen maar krijgen wel de extra steun van 20% van hun jaarlijkse subsidie gebaseerd op de uitgekeerde bedragen van 2019.

Daarnaast gaat op korte termijn nog eens 20.000 euro naar verenigingen die jeugd- en sportzomerkampen met overnachting organiseren. Zij ontvangen 20 euro per lid dat ingeschreven is voor de aankoop van extra hygiënepakketten, vervoerskosten, extra begeleiders… naar aanleiding van de coronamaatregelen die nodig zijn voor een veilige organisatie van hun zomerkamp.

“In het najaar werken we in overleg en na bevraging van onze adviesraden met het resterende bedrag een concreet voorstel uit waarmee we ons verenigingsleven ook gestructureerd willen versterken”, besluit burgemeester Eddy Lust.