Nieuws - meest recent

Op 1 juli 2012 trad de nieuwe algemene politieverordening (APV) in werking, beter gekend onder de naam ‘politiereglement'. Nu de winter uitbreekt, zetten we enkele toepasselijke topics opnieuw in de kijker.

Op initiatief van de Vlaamse minister van Leefmilieu werden nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten ingevoerd. De normen zijn van toepassing overal waar elektronische versterkte muziek wordt voortgebracht. De nieuwe regelgeving trad in werking op 1 januari 2013. Op 11 januari was er ook een informatievergadering.

Op 1 juli 2012 trad de nieuwe algemene politieverordening (APV) in werking, beter gekend onder de naam ‘politiereglement'. Ze werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 11 juni 2012. In december zetten we enkele toepasselijke topics in de kijker.

In dit nieuwsbericht vind je een vurig gedicht van de hand van onze ereburger Jozef Deleu naar aanleiding van 175 jaar Brandweer Menen.

Graffiti, hondenpoep, vandalisme, sluikstorten, wildplassen... en nog veel meer andere vormen van overlast bezorgen de burgers heel wat frustraties. In navolging van andere gemeenten introduceert Menen nu ook de gemeentelijke administratieve sancties die deze openbare overlast moeten indijken.

Een goed werkende rookmelder kan je leven redden bij brand. Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt, is het belangrijk om het toestel regelmatig te controleren en te testen.

Bij brand is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de woning kan verlaten. Door de vele brandbare stoffen in een woning wordt aangenomen dat je maar 3 minuten tijd hebt om de woning te ontvluchten als het brandt. Het is daarom belangrijk dat een brand zo snel mogelijk opgemerkt wordt, want elke seconde telt!

Tijdens het eindejaar is gezelligheid troef. De verwarming draait op volle toeren, overal staan kerstbomen en kaarsen zorgen voor sfeervolle verlichting. Reden te meer om in die periode aandacht te hebben voor brandpreventie. Wij geven u de nodige tips voor een gezellig en veilig eindejaar.

Een woningbrand kan je eenvoudig voorkomen. Als je de juiste voorzorgen neemt, kan brand gemakkelijk voorkomen worden. Je kan gratis beroep doen op een brandpreventieadviseur om tips te krijgen voor een brandveilig huis.

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdoofd geraakt en misschien wel niet meer wakker wordt, terwijl je woning in vlammen opgaat. Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt.