Nieuws - meest recent

“In 2012 keurde de politieraad van de politiezone (PZ) Grensleie een visietekst over cameratoezicht goed met duidelijke strategische doelstellingen. De voorbije jaren 2013-2014 kwam een ambitieus cameraschild stukje bij beetje tot stand”, zegt Martine Fournier, burgemeester van Menen en voorzitter van de politieraad.

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Naar aanleiding van recente berichtgevingen over woninginbraken door middel van het afbreken van cilinders, geeft de Preventiedienst van de stad Menen enkele nuttige tips.

Continu is de brandweer opzoek naar gemotiveerde medewerkers. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers kunnen hun steentje bijdragen in de hulpverlening. Ontdek er alles over op www.hvzfluvia.be.

Sinds 1 januari worden alle lokale Rode Kruisafdelingen vanuit hun hoofdzetel in Mechelen nieuwe tarieven opgelegd voor de Hulpdienst. Aanleiding voor deze nieuwe tarieven was dat ze kostendragend moeten zijn om de goede werking en de kwaliteit van het ingezette mate-rieel ook in de toekomst te kunnen blijven verzekeren. Veiligheid was hierbij het primaire uitgangspunt.

Wellicht heb je al eens tijdens een wandeling of fietstocht de grote witte bloemschermen van de reuzenberenklauw opgemerkt. Ze komen steeds meer en meer voor op beekoevers en bermen. Vergis je niet, deze plant is niet ongevaarlijk en op de koop toe invasief!

“Het gebouw dat in opdracht van het AGB Woonbedrijf door de firma Willy Naessens Industriebouw wordt gerealiseerd is opgevat als een industriële prefabconstructie met drie verdiepingen, rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften uit het inrichtingsplan Menen Oost Uitbreiding. De werken zijn deze week gestart”, zegt burgemeester Martine Fournier.

Recent zijn een aantal personen uit de streek het slachtoffer geworden van valse medewerkers van Microsoft. Het Buurtinformatienetwerk (BIN) Groot-Menen heeft weet van dergelijke praktijken en verwittigt met volgend bericht.

“De jongste tijd zijn wij in onze deelgemeente Rekkem geconfronteerd met misverstanden tussen Franssprekende en Nederlandstalige hulpdiensten. Hierdoor rijden MUG-diensten vaak naar verkeerde plaatsen en/of kunnen artsen niet communiceren met slachtoffers. Dit moet met urgentie opgelost worden”, zegt een bezorgde burgemeester Martine Fournier.

Naar aanleiding van een vorming die in december 2013 werd georganiseerd voor de scholen van Menen, kregen 50 kersverse gemachtigd opzichters hun attest uit handen van burgemeester Fournier, schepen voor Mobiliteit Vanholme en politiecommissaris Vannieuwenhuyse.