Nieuws - meest recent

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht is het verleidelijk om knallers en vuurwerk aan te kopen. Aan zowel de verkoop als het gebruik van vuurwerk zijn evenwel risico’s verbonden. Vandaar dat het nuttig is om aan enkele regels te herinneren.

“De grenscontroles hier aan de E17 zijn er gekomen ter bestrijding van terreur. En dat is goed. Helaas zijn die ‘tijdelijke’ Franse grenscontroles veel meer symbolisch geworden dan dat ze efficiënt zijn. De impact weegt ook zwaar door, zowel economisch als op het vlak van verkeersveiligheid en grenscriminaliteit. Vandaag vraag ik – samen met enkele partners PZ Grensleie, Voka en BITLAR – aan de Belgische, Vlaamse én Franse autoriteiten de grenscontroles anders te organiseren. Controles, afwisselend in tijd en op locatie, uitrollen aan alle grensovergangen in plaats van de huidige vaste controle op de grenspostsite is wat we voorstellen”, zegt burgemeester Martine Fournier.

Op dinsdag 18 oktober organiseerde AZ Delta samen met de stad Menen een rampoefening. De oefening begon om 19 u. Bij deze rampoefening testte tegelijk het interne noodplan van AZ Delta én het noodplan van de stad Menen uit.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Brussel, en het verhogen van de terreurdreiging naar het hoogste niveau door de federale overheidsdiensten, heeft het stadsbestuur op vraag van de politiezone Grensleie beslist om de Grensstraat fysiek af te sluiten.

“Onze stad Menen kreeg een bedrag van 58.000 euro toegezegd van de Vlaamse overheid in het kader van de strijd tegen radicalisering. Met dat geld willen we een deradicaliseringsambtenaar aanstellen. Die moet alle initiatieven omtrent preventie van radicalisering coördineren", zegt burgemeester Martine Fournier.

De politiezone (PZ) Grensleie wil de aandacht vestigen op het feit dat de zone (Menen-Wevelgem-Ledegem) momenteel geteisterd wordt door een plaag van fietsdiefstallen. De PZ Grensleie raadt de mensen aan om hun tuinhuis en/of garage steeds goed af te sluiten.

“Het cameraschild in en rond ons zwembad dateert van 2003 en was aan vervanging toe. Onlangs installeerden we met het AGB Woonbedrijf, dat het zwembad ’t bADhUIS exploiteert, een volledig nieuwe camera-infrastructuur”, zegt schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor het AGB Woonbedrijf.

De voorbije week kreeg de politiezone Grensleie regelmatig meldingen over niet betaalde verkeersovertredingen. Slachtoffers ontvingen een mail van de zogezegde Federale Politie voor het betalen van een snelheidsovertreding. Deze mails zijn echter vals.

De organisatie van de brandweer ging op 1 januari 2015 volledig over van een stedelijke organisatie naar een zonaal systeem, de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia. Sinds dat ogenblik moet je alle adviesaanvragen, attesten en plaatsbezoeken aanvragen via het zonale brandpreventiebureau.

Samen met de dienstchef van de brandweer Menen, kpt. Chris Deryckere, blikken we vooruit op 2015: het jaar van de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia en de nieuwe brandweerkazerne. Die kazerne kun je trouwens bezoeken op zondag 8 februari.