Nieuws - meest recent

Rookmelders zijn verplicht in woningen sinds 1 januari 2013 om conform te zijn. Deze regelgeving bevat een aantal verplichtingen rond de plaatsing van rookmelders in woningen.

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers; het is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: modder op de weg!

Alle maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep, worden nu opgeheven.

Om het gebruiksgemak van de niet-dringende hulp te optimaliseren én om de noodcentrale te ontlasten, werkt onze Hulpverleningszone (HVZ) Fluvia met een webloket. Sinds kort kunnen inwoners met wateroverlast, stormschade of een wespennest dus ook online hun probleem melden.

“Een tijd terug hebben we met de stad Menen en de politiezone (PZ) Grensleie een investeringsplan opgemaakt voor het verder uitbouwen van camerabeveiliging op strategische plaatsen in onze stad. Dat blijft een belangrijke pijler in ons veiligheidsbeleid. De buurt van het station is zo’n locatie waar onlangs meerdere camera’s werden geïnstalleerd, zodat onze politiediensten ook daar voortaan een oogje in het zeil kunnen houden”, zegt burgemeester Martine Fournier.

06/04

Een hoogdrempelig Seveso-bedrijf is een bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van gevaarlijke stoffen. In Menen hebben wij één zo'n bedrijf, namelijk Deny nv op de LAR. De overheden en de firma hebben daarom een wettelijk verplicht veiligheidskader ontwikkeld. In geval van nood moet de omgeving snel bereikt kunnen worden, daarom zal op donderdag 6 april een sirene getest worden.

“In de strijd tegen de (grens)criminaliteit investeerden we met onze stad en de politiezone Grensleie de voorbije jaren fors in de uitbouw van een cameraschild op ons grondgebied. De grensovergang op de E17 in Rekkem bleef lange tijd een leemte in dat schild: als stad waren we op die locatie niet bevoegd en dus afhankelijk van de hogere overheid. In 2017 komen aan die grensovergang nu wel camera’s”, zegt burgemeester Martine Fournier.

“In het centrum van onze stad proberen we in te zetten op verkeersveiligheid door onder andere het zwaar vervoer zo veel mogelijk uit onze stadskern te weren. Alternatieve routes, duidelijke signalisatie én politiecontroles moeten hierbij ondersteunen. Op de kwetsbare straten gaat onze politie ook meer controleren”, weet burgemeester Martine Fournier, bevoegd voor politiezaken.

Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. Hiermee wil de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid vergroten en dus het aantal verkeersslachtoffers verminderen.

“Nog geen twee weken geleden heb ik hier samen met enkele partners de grote, negatieve impact van de grenscontroles hier op de E17 aan de grensovergang in Rekkem aan de kaak gesteld. Na een jaar waren die veel meer symbolisch, dan efficiënt in de strijd tegen terreur. Ondertussen is ons signaal aangekomen en zien we vandaag al de eerste bijsturingen”, zegt een tevreden burgemeester Martine Fournier.