Vacatures: jobstudenten zorg

Gepubliceerd op Maandag 09 maart 2020

IVA- zorg is op zoek naar jobstudenten in de zorg om te werken tijdens de weekends en/of vakanties. 


ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

  1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  2. lichamelijk geschikt zijn;
    Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen;
  3. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd;
  4. alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

 

BEZOLDIGING PER UUR:

  • Op E-niveau                                                   11,75 EUR

SOLLICITEREN:

Solliciteren kan enkel via onderstaand sollicitatieformulier.

Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs.

Sollicitatieformulier

Je mag dit formulier enkel invullen als je studeert in de verpleging of de verzorging. Indien je iets anders studeert kom je niet in aanmerking voor een functie als jobstudent in de zorg.

Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Had u reeds stage tijdens uw opleiding in de zorg?
Locatie
Hebt u een voorkeur voor
Volkslaan 300 - Menen
Hospitaalstraat 81 - Lauwe
Bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 143 - vacatures@menen.be)