Vacatures: jobstudenten ondersteuner in de leefgroepwerking

Gepubliceerd op Maandag 09 maart 2020

IVA- zorg is op zoek naar jobstudenten die als ondersteuner in de leefgroepwerking willen werken tijdens de weekends en/of vakanties. 


Algemene aanwervingsvoorwaarden:

 1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. lichamelijk geschikt zijn;
  Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen;
 3. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd;
 4. alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 1. 16 jaar worden in het jaar van de aanstelling

Bezoldiging per uur:

 • Op E-niveau: 12,48 euro/uur (standplaatsvergoeding inbegrepen), geïndexeerd op dezelfde wijze als de wedden van het overheidspersoneel

Periodes 

 • Krokus 2022 – 28/02/2022 tem 06/03/2022
 • Pasen 2022 – 04/04/2022 tem 18/04/2022
 • Zomer 2022 – 01/07/2022 tem 31/08/2022
 • Herfst 2022 – 31/10/2022 tem 06/11/2022
 • Kerst 2022 – 26/12/2022 tem 08/01/2023
 • Weekends 2022

Solliciteren:

Solliciteren kan enkel via onderstaand sollicitatieformulier. 

U wordt opgenomen in onze sollicitatiedatabank gedurende 1 jaar. Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs. Een individueel antwoord wordt niet verstuurd. Indien uw vacature nuttig wordt geacht, wordt u gecontacteerd door de hoofdverpleging of directie van de woonzorgcentra.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een andere vakantiejob tijdens het zomerverlof (geen ondersteuner in de leefgroepwerking) dan dient u tijdens het voorjaar 2022 eveneens het algemeen formulier in te vullen

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
In welke periodes ben je beschikbaar?
Locatie
Hebt u een voorkeur voor
Volkslaan 300 - Menen
Hospitaalstraat 81 - Lauwe
Mee te brengen bij de aanstelling

Vraag deze documenten tijdig aan

 • Schoolattest / inschrijvingsbewijs (op te vragen in secretariaat van de school waar je ingeschreven bent)
 • Attest goed gedrag en zeden (aan te vragen via digitaal loket)
 • Student@work attest (via site Student@work)

Zonder deze documenten kan je niet aan de slag gaan!

Bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Privacy waarborg: de gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat. Bij aanstelling zullen de gegevens intern doorgestuurd worden naar de dienst van aanstelling.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 143 - vacatures@menen.be)