Vacatures jobstudenten krokus- en paasvakantie voor de speelpleinwerkingen

Gepubliceerd op Maandag 11 januari 2021

Logistiek en administratief medewerker speelpleinwerking

Hulptechniekers schoonmaak

Algemene aanwervingsvoorwaarden

  1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  2. lichamelijk geschikt zijn; 
    Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen;
  3. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd;
  4. alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

Bezoldiging per uur:
Op E-niveau                            11,75 EUR
Solliciteren:
Solliciteren kan tot uiterlijk 25 januari 2021 en enkel via onderstaand sollicitatieformulier.
Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs.
 

Sollcitatieformulier jobstudenten
Identiteitsgegevens
Geslacht
Studies/attesten
Rijbewijs
Talenkennis
Voorkeur functie
Opgelet: naargelang de functie worden er andere aanwervingsvoorwaarden en andere periodes bepaald. Zie aanwervingsvoorwaarden
Voorkeur
Voorkeur
Periode van tewerkstelling
Periode van tewerkstelling
Vorige tewerkstelling in vakantiejob/studentenarbeid
Re-order Werkgever Functie Start Tewerkstelling Einde tewerkstelling Gewicht Bewerkingen
more items

Privacy waarborg: de gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat. Bij aanstelling zullen de gegevens intern doorgestuurd worden naar de dienst van aanstelling.