Vacatures: jobstudenten gezocht

Gepubliceerd op Maandag 09 maart

Stad en OCMW gaan voor de periode juli, augustus en september op zoek naar jobstudenten. Er zijn vacatures voor administratief assistenten, logistiek en administratief medewerker speelpleinwerking, medewerker dienst evenementen, hulptechniekers bij de technische dienst, hulptechniekers schoonmaak, huismoeder/-vader, keukenhulp WZC Andante, chauffeur dienst thuis- en ouderenzorg en kinesist.

ADMINISTRATIEF ASSISTENTEN

18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in 2020

Stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen

 • 1 functie van 38u./week van 01 juli tot en met 31 augustus in dienst burgerzaken (loketfunctie : uitreiken van rijbewijzen, EID,…)
 • 1 functie van 38u./week van 01 juli tot en met 31 augustus in dienst burgerlijke stand (inventarisatieproject begraafplaatsen)

Administratief gebouw van het OCMW, Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen

 • 1 functie van 38u./week van 27 juli tot 14 augustus (onthaalbediende)
 • 1 functie van 38u./week van 10 september tot 25 september (onthaalbediende)

LOGISTIEK EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPEELPLEINWERKING

17 jaar oud zijn of 17 jaar worden in 2020

Speelpleinwerking Speelbeest, Park Ter Walle, J&M. Sabbestraat 163A, 8930 Menen

 • 1 functie van 38u./week van 01 juli tot en met 17 juli en van 03 augustus tot 31 augustus

Speelpleinwerking Den Speelveugel, Schonekeerstraat te 8930 Lauwe

 • 1 functie van 38u./week van 01 juli tot en met 17 juli en van 03 augustus tot 31 augustus

MEDEWERKER DIENST EVENEMENTEN

16 jaar oud zijn of 16 jaar worden in 2020

Stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen

 • 4 medewerkers op 14 juni 2020 (fietstocht)
 • 6 medewerkers op 05 september 2020 (wieltjesfeesten)

HULPTECHNIEKERS TECHNISCHE DIENST

16 jaar oud zijn of 16 jaar worden in 2020

Technische dienst, Yvonne Serruysstraat 28, 8930 Menen

 • 4 functies van 38u./week voor de periode van 01 juli tot 28 augustus
 • 2 functies van 38u./week voor de periode van 31 augustus tot 11 september
 • 1 functie van 38u./week voor de periode van 29 juni tot 10 juli
 • 1 functie van 38u./week voor de periode van 3 augustus tot 14 augustus

HULPTECHNIEKERS SCHOONMAAK

16 jaar oud zijn of 16 jaar worden in 2020

Speelpleinwerking Speelbeest, Park Ter Walle, J&M. Sabbestraat 163A, 8930 Menen    

 • 2 functies van 38u./week van 01 juli tot 17 juli en van 03 augustus tot 31 augustus

Speelpleinwerking Den Speelveugel, Schonekeerstraat te 8930 Lauwe

 • 1 functie van 38u./week van 01 juli tot 17 juli en van 03 augustus tot 31 augustus
 • 1 functie van 27u./week van 01 juli tot 17 juli en van 03 augustus tot 31 augustus

Dienst onderhoud algemeen Bibliotheek, Waalvest 1, 8930 Menen

 • 1 functie van 19u./week van 20 juli tot 14 augustus

Dienst onderhoud algemeen

 • 1 functie van 19u./week (4 weken, locatie en periode nog te bepalen)

WZC Andante, Volkslaan 300, 8930 Menen

 • 3 functies van 38u./week van 22 juli tot 11 augustus
 • 1 functie van 38u./week van 17 augustus tot 28 augustus

WZC Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe

 • 1 functie van 38u./week (4 weken, periode nog te bepalen)

KEUKENHULP WZC ANDANTE

16 jaar oud zijn of 16 jaar worden in 2020 en ervaring hebben in keuken-en/of afwasgebeuren

WZC Andante, Volkslaan 300, 8930 Menen

 • 1 functie van 38u./week voor de periode van 15 juli tot 14 augustus

CHAUFFEUR DIENST THUIS- en OUDERENZORG

18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in 2020 en beschikken over een rijbewijs (minimum B-rijbewijs)

LDC Allegro, Volkslaan 302, 8930 Menen

 • 1 functie van 30,4u./week van 01 augustus tot 31 augustus

HUISMOEDERS/-VADERS

16 jaar oud zijn of 16 jaar worden in 2020

WZC Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe

 • 2 functies van 30,4u/week (periode nog te bepalen maar, tussen 15/07 en 31/08)

WZC Andante, Volkslaan 300, 8930 Menen

 • 1 functie van 38u./week van 01 augustus tot 31 augustus

KINESIST WZC Ceres

18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in 2020

minstens het tweede jaar volgen van de richting bachelor in de kinesitherapie of gelijkgesteld of minstens het tweede jaar volgen van de richting Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

 • 1 functie van 3 weken voor 17u./week (juli)

BADHUIS MENEN

Medewerkers (schoonmaak en kassa)

Redders

De AANWERVINGSVOORWAARDEN zijn vastgesteld als volgt: 

A. Algemene voorwaarden: 

 • een gedrag hebben dat onberispelijk is en dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
 • lichamelijk geschikt zijn;  
 • Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen. 
 • minstens 17 jaar oud zijn bij aanvang contract ;   
 • ederlandstalig onderwijs hebben genoten; 

B. Bijzondere voorwaarden: 

Redder: 

 1. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen ); 
 2. houder zijn van een geldig hoger reddersdiploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool (Bloso),  Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen ); 
 3. houder zijn van een geldig bijscholingsattest  van het hoger reddersdiploma , afgeleverd in 2019 of 2020 door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) , Vlaamse Reddingsfederatie  of het provinciebestuur van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen ); 

2. Medewerker: 

 1. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen ); 
   

BEZOLDIGING: 

 • medewerker  (jobstudent): € 10,44 per  uur (bruto) 
 • redder (jobstudent): € 10,48  per uur (bruto) 

De aangestelden kunnen onregelmatige prestaties toegewezen krijgen, namelijk 's avonds ,in de weekends op feestdagen. 


ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

 1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. lichamelijk geschikt zijn;
  Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen;
 3. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd;
 4. alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

 

BEZOLDIGING PER UUR:

 • Op D-niveau (administratief assistent en logistiek en administratief medewerker)          11,80 EUR
 • Op E-niveau (alle andere functies)                                                                               11,75 EUR

SOLLICITEREN:

Solliciteren kan tot uiterlijk 15/04/2020 en enkel via onderstaand sollicitatieformulier.

Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs.