Vacatures: jobstudenten gezocht

Gepubliceerd op maandag 09 maart 2020

Stad en OCMW gaan voor de periode juli, augustus en september op zoek naar jobstudenten in de zorg.


ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN:

  1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  2. lichamelijk geschikt zijn;
    Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen;
  3. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd;
  4. alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

 

BEZOLDIGING PER UUR:

  • Op E-niveau                                                   11,75 EUR

SOLLICITEREN:

Solliciteren kan enkel via onderstaand sollicitatieformulier.

Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs.