Vacatures bij Stad & OCMW Menen: Teamcoach lokale economie & evenementen (B1-B3) (m/v)

Gepubliceerd op Donderdag 14 oktober 2021

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Je staat mee in voor het uitschrijven van een beleid inzake lokale economie en evenementen en vertaalt dit in concrete gecoördineerde acties. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers actief binnen lokale economie en evenementen. Je werkt hiervoor actief samen met verschillende stakeholders, zowel intern als extern. Je ondersteunt en adviseert het beleid inzake deze verschillende projecten/acties.

Je staat in voor het coördineren, beheren en opvolgen van dossiers met betrekking tot materies die lokale economie en evenementen aanbelangen. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en evaluatie van de beleidsplanning met het oog op een hedendaags beleid. Dit alles met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de goede werking van de dienst.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3.

De bruto-aanvangswedde in B1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde

0 jaar               € 2.509,94

3 jaar               € 2.655,03

5 jaar               € 2.727,57

9 jaar               € 2.872,65

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 31/10/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website.

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

  • Een ingevuld sollicitatieformulier
  • Een motivatiebrief
  • Een uitgebreid cv
  • Een kopie van het gevraagde diploma

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst.

Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Functiebeschrijving

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)