Vacatures bij Stad & OCMW Menen: Diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a / B4-B5)

Gepubliceerd op Woensdag 22 december 2021

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Het doel van de functie is het managen van de technisch facilitaire dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Coachend en mensgericht leiding geven en begeleiden van medewerkers in hun functioneren
 • Organisatie, algemene leiding, coördinatie, planning, begeleiding, coaching van de diensten.
 • Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de organisatie, processen, methodieken, procedures en performantie van de dienst.
 • Een actief begeleidings- en coaching traject opzetten, implementeren en continueren.
 • Voorstellen van budgetten in het meerjarenplan voor investeringen en de dagelijkse werking de dienst (exploitatie)
 • Administratie van de dienst verzorgen.

Vanuit de functie van diensthoofd sta je in voor:

 • De planning, coördinatie en opvolging van de werken uitgevoerd door de eigen diensten
 • Het onderhoudsmanagement, permanentie en snelle interventies.
 • Management van de arbeidsmiddelen, materieel, materialen en medewerkers van de verschillende vakdisciplines in samenwerking met technisch coördinator, interne preventiedienst en ploegbazen.
 • Streven naar efficiënte, effectieve inzet van de middelen met oog voor veiligheid en kwaliteitsvolle en klantvriendelijke facilitaire dienstverlening aan interne klanten, de satellieten van de organisatie en externe klanten (burgers, bedrijven en middenveld)
 • Waken over de naleving van de relevante wet- en regelgeving (arbeid- en veiligheidswetgeving)
 • Periodiek intern overleg installeren en continueren met de medewerkers.
 • Informeren van en rapporteren aan het afdelingshoofd.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a of B4-B5.

De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A1a (cf. huidige index 1,7758) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde

3 jaar               € 3.559,00

6 jaar               € 3.780,97

9 jaar               € 4.002,95

18 jaar             € 4.661,48

24 jaar             € 5.031,43

De bruto-aanvangswedde in salarisschaal B4 (cf. huidige index 1,7758) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde

3 jaar               € 3.196,44

5 jaar               € 3.314,83

9 jaar               € 3.559,00

17 jaar             € 4.039,95

23 jaar             € 4.402,50

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling
 • Sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Glijdende werktijdregeling

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 30/01/2022 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website www.menen.be/vacatures. Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

 • Een ingevuld sollicitatieformulier
 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreid cv
 • Een kopie van het gevraagde diploma

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst.

Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Functiebeschrijving

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar

 

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)