Vacatures bij Stad Menen en OCMW: Technisch medewerker - elektricien (C1-C3) (m/v) binnen de afdeling infrastructuur en technische diensten

Gepubliceerd op Maandag 20 september 2021

Voltijds - contractueel bepaalde duur - samenstelling wervingsreserve 6 maanden 

Je staat in voor het preventief en curatief onderhoud van elektrische, sanitaire, HVAC- e.a. installaties van de OCMW-sites en het patrimonium van de stad. Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Je doet nazicht ter plaatse van de algemene toestand van de gebouwen en hun installaties en legt de nodige contacten met de coördinator/planner voor onderhoudswerken en/of aanpassingswerken
 • Je volgt op en neemt de nodige acties en/of voert de nodige aanpassingen uit aan de systemen gelinkt aan de gebouwenbeheerssystemen in overleg met de coördinator/planner en/of de technisch medewerker-installatieverantwoordelijke
 • Je staat mee in voor de voorbereiding en opvolging van geplande werken aan de installaties
 • Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van het postinterventiedossier in overleg met de installatieverantwoordelijke

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3.

De bruto-aanvangswedde in C1 (cf. huidige index 1,7758) bedraagt:

Anciënniteit        Maandwedde

0 jaar                   € 2.005,17

3 jaar                   € 2.182,75

5 jaar                   € 2.264,15

9 jaar                   € 2.441,73

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Interesse?

Solliciteren kan via het functie specifiek sollicitatieformulier op de website.

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

 • Een ingevuld sollicitatieformulier
 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreid cv

Voor meer informatie kunt u terecht bij de personeelsdienst.

Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Functiebeschrijving

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)