Vacatures bij Stad en OCMW Menen: voltijds diensthoofd gebouwen afdeling Infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a of B4-B5) (m/v)

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot vacantverklaring bij wijze van aanwerving van 1 voltijds diensthoofd gebouwen afdeling Infrasctructuur en technische diensten (A1a-A3a of B4-B5)(m/v) en organiseert hiertoe een vergelijkend aanwervingsexamen. De aanwerving gebeurt in in contractueel verband voor onbepaalde duur.

Het diensthoofd staat in voor de organisatie en het beheer van de 'Administratief technische gebouwendienst Stad en OCMW' van de afdeling 'Infrastructuur en technische diensten'.

Dit omvat ondermeer volgende verantwoordelijkheden :

 • Organisatie en algemene leiding, coördinatie en planning van de de dienst.
 • Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de organisatie, processen, methodieken, procedures en performantie van deze dienst.
 • Voorstellen van de 'Meerjarenplanning' voor beleid en de werking van de dienst.
 • Administratie van de dienst.
 • Naleven van de vigerende relevante wetgevingen in zake.
 • Periodiek intern overleg installeren en continueren met de medewerkers.
 • Informeren van en rapporteren aan het afdelingshoofd
 • Vanuit de functie van diensthoofd sta je in voor de implementatie van het vastgoedbeleid van het gebouwenpatrimonium. dat omhelst het technisch patrimoniumbeheer, huisvesting van de diensten en het maintenancebeleid.
 • Bewaken van de samenwerking en afstemming tussen betrokken stakeholders en actoren.
 • Faciliteren van de samenwerking tussen de dienst en het autonoom gemeentebedrijf.

Aanwervingsvoorwaarden: 

Op het moment van het afsluiten van het PV (einde selectie), in het bezit zijn van één van volgende diploma’s.

 • aanstelling op niveau A (A1a – A3a) :

  • Master in de industriële wetenschappen, richting bouwkunde, elektromechanica of master real estate of aanverwant
  • Master in de architectuur
  • Master in de ingenieurswetenschappen, richting bouwkunde, elektromechanica, architectuur of aanverwant
 • aanstelling op niveau B (B4-B5)
  • bachelordiploma aangevuld met drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring voor de te begeven functie van diensthoofd

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs tenminste van categorie B of dit rijbewijs behalen ten laatste tijdens de inwerkperiode;

Ons aanbod: 

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a (indien in het bezit van een masterdiploma) of salarisschale B4-B5 (indien in het bezit van een bachelordiploma). De relevante beroepservaring wordt onbeperkt meegeteld.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie
 • (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen
 • Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel
 • Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 16/09/2019. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier