Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Verpleegkundige bachelor (BV1-BV3) (m/v) ten behoeve van IVA zorg Menen voor WZC Andante en WZC Ceres

Gepubliceerd op Donderdag 09 juli 2020

voltijds – contractueel bepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 6 maanden

Je helpt mee om de doelstelling van het woonzorgcentrum te realiseren in onderlinge samenwerking met andere disciplines, namelijk een huis met open armen; een thuis met speciale aandacht voor de totale verzorging en activatie van de bewoner. In het bijzonder aandacht hebben voor een aangename, gezellige en veilige leefomgeving en voor integrale kwaliteitszorg.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen BV1 – BV3.

De bruto-aanvangswedde in BV1 (cf. huidige index 1,7069) bedraagt:

Anciënniteit       maandwedde

0 jaar               € 2.531,70
3 jaar               € 2.669,53
5 jaar               € 2.742,08
9 jaar               € 2.887,16

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 26 dagen jaarlijks verlof + 11 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van het OCMW geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Interesse?

Solliciteren kan via onderstaand sollicitatieformulier.

Vragen? mail vacatures@menen.be of T 056 529 188

Informatiebundel

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)