Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Tijdelijk maatschappelijk werker B1 – B3 (m/v)

Het vast bureau beslist om over te gaan tot de vacant verklaring bij wijze van aanwerving van één tijdelijke deeltijds maatschappelijk werker B1 – B3 (m/v) ten behoeve van de sociale dienst OCMW Menen. mogelijks verlengbaar en organiseert hiervoor een selectieprocedure. 

De sociale dienst zorgt dat elke persoon zonder onderscheid recht krijgt op maatschappelijk dienstverlening, om hem in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Je bezit het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma of je bezit het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Ons aanbod: 

  • (30,4/38) contractuele functie (vervanging)
  • Bezoldiging volgens salarisschalen Vlaamse lokale besturen 
  • Glijdende werktijdregeling 
  • Maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie
  • Aanleg van een wervingsreserve van 6 maanden voor contractuele maatschappelijke werkers voor tijdelijke opdrachten

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 09/12/2019. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier