Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Technisch medewerker - Adjunct technisch coördinator werkvoorbereider (C1-C3) (m/v)

Gepubliceerd op Vrijdag 13 maart

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van aanwerving van een voltijds Technisch medewerker – Adjunct technisch coördinator werkvoorbereider (C1-C3) (m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur ten behoeve van de afdeling Infrastructuur en technische diensten en organiseert hiervoor een selectieprocedure.

Als technisch medewerker bied je technische en administratieve ondersteuning aan de technisch coördinator van de technische diensten. Je staat o.m. in voor de werkvoorbereidingen, het meehelpen plannen en opvolging op de werkplek van werken uitgevoerd in eigen regie door de verschillende teams van de technisch uitvoerende diensten.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3.
De bruto-aanvangswedde (cr. huidige index 1,7069) bedraagt:

Anciënniteit       maandwedde
0 jaar                € 1927,37
3 jaar                € 2098,06
5 jaar                € 2176,30
9 jaar                € 2346,99
17 jaar               € 2688,37
23 jaar               € 2937,29

 Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling
  • Sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
  • Glijdende werktijdregeling

 Interesse?

 Solliciteren kan tot uiterlijk 06/04/2020 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de website.

Informatiebundel

Sollicitatieformulier Technisch medewerker – Adjunct technisch coördinator werkvoorbereider

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 143 - vacatures@menen.be)