Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Medewerker SAMW en SABK Menen (C1-C3) (m/v)

Gepubliceerd op Dinsdag 05 oktober 2021

Deeltijds – contractueel bepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 6 maanden

In het kader van het artistiek pedagogisch project van de academie allerhande administratieve, financiële en logistieke ondersteunende taken voorbereiden en uitvoeren. In nauwe samenwerking met het team bijdragen tot het welzijn van de leerlingen (leerlingenbegeleiding), instaan voor een klantvriendelijk onthaal en instaan voor algemene leerlingenadministratie, schooladministratie, bijkomende opdrachten conform de afspraken binnen de academie.

De hoofdschool bevindt zich in de Yvonne Serruysstraat 42, 8930 Menen.

De vestigingsplaats in Lauwe in de Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe.

Een onregelmatig uurrooster en avondwerk (dit kan tot 21u) zijn eigen aan de functie.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3.

De bruto-aanvangswedde in C1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

Anciënniteit        maandwedde

0 jaar                   € 1.965,88

3 jaar                   € 2.139,98

5 jaar                   € 2.219,78

9 jaar                   € 2.393,88

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • De verlofregeling van het onderwijs wordt gevolgd. Dit houdt o.m. in dat niet wordt gewerkt tijdens de schoolvakanties. Meer info via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vakantieregeling-administratief-medewerkers-en-personeel
  • Sociale dienst: het personeel van stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
  • Aanvullende pensioenregeling

Interesse

Solliciteren kan tot uiterlijk 07/11/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op www.menen.be/vacatures.

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

· Een ingevuld inschrijvingsformulier

· Een kopie van het gevraagde diploma

· Een motivatiebrief

· Een uitgebreid cv

Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst.

Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Functiebeschrijving

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)