Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Medewerker personeel en HRM (payroll) (C1-C3) (m/v)

Gepubliceerd op Maandag 11 januari 2021

Voltijds – contractueel bepaalde duur (met kans op een contract van onbepaalde duur) – samenstelling wervingsreserve 6 maanden

De dienst personeel en HRM is verantwoordelijk voor het formuleren, implementeren, bewaken en bijsturen van het personeelsbeleid zodat het bestuur steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt die bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Je verleent medewerking aan de uitwerking van het beleid op de personeelsdienst. De personeelsdienst bestaat o.a. uit een deel werving en selectie, personeels- en loonadministratie en personeelsbegeleiding. Je ondersteunt het diensthoofd personeelsdienst in deze 3 domeinen. Je werkt zelfstandig dossiers of projecten af van A tot Z met een grote mate van nauwkeurigheid.

Meer in het bijzonder ben je werkzaam in een team binnen de loondienst en verzorg je o.a. de payroll en daarmee gepaard gaande loon- en personeelsadministratie voor alle personeelsleden in dienst bij de stad Menen.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3.

De bruto-aanvangswedde in C1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde
0 jaar               € 1.965,88
3 jaar               € 2.139,98
5 jaar               € 2.219,78
9 jaar               € 2.393,88

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
  • Glijdende werktijdregeling

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 01/02/2021 via onderstaand functie specifiek sollicitatieformulier.

Infobundel

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)