Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Logistiek medewerker in de zorg (IFIC 8)

Gepubliceerd op Maandag 18 maart 2024

deeltijds – contractueel bepaalde duur – samenstelling wervingsreserve (6 maanden)

Je nieuwe uitdaging als logistiek medewerker in de zorg 

Binnen ons woonzorgcentrum Andante (Menen, 188 woongelegenheden) en Ceres (Lauwe, 90 woongelegenheden) zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven logistieke medewerker ter ondersteuning van ons verzorgend en verplegend personeel.

Als logistiek medewerker sta je in voor allerhande huishoudelijke taken (o.m. het maaltijdgebeuren, opmaken van de bedden, verzamelen van het wasgoed…), bied je logistieke ondersteuning op de afdeling en sta je in voor eenvoudige zorgtaken, zoals het wassen van onze valide bewoners.

Heb je een hart voor de ouderenzorg? Geeft het je voldoening als je kan helpen het comfort van onze bewoners te vergroten? Maak dan nu deel uit van ons zorgteam!

Het woonzorgcentrum valt onder het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Zorg Menen, onder leiding van de directeur zorg, Matthias Vanderhauwaert.

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je hier.

Wat verwachten we van jou?

 1. Je voltooide een opleiding binnen de personenzorg, gezondheidzorg of welzijn bij een door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstelling of opleidingsinstelling en verwierf een diploma, getuigschrift, certificaat of bewijs van beroepskwalificatie of gelijkwaardig

Volgende komen onder meer in aanmerking:

 • Diploma’s secundair onderwijs:

  • In de derde graad van het technisch secundair onderwijs: 

   • Gezondheid-en welzijnswetenschappen

   • Jeugd- en Gehandicaptenzorg

   • Sociale en technische wetenschappen

  • In de derde graad van het beroepssecundair onderwijs:

   • Verzorging

   • Organisatiehulp

  • In het buitengewoon secundair onderwijs:

   • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen – Opleidingsvorm 3;

   • Organisatiehulp – Opleidingsvorm 4

   • Organisatie-assistentie – Opleidingsvorm 4

   • Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige – Opleidingsvorm 4 

   • Verzorging – Opleidingsvorm 4

 • Certificaten:

  • In het deeltijds beroepssecundair onderwijs:

   • Logistiek helper in zorginstellingen

   • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

   • Begeleider in de kinderopvang

   • Verzorgende

   • Verzorgende / zorgkundige

   • Thuishelper

  • In het Secundair-na-secundair onderwijs (Se-n-Se):

   • Leefgroepenwerking

   • Internaatswerking

   • Tandartsassistentie

   • Animatie in de ouderenzorg

 • In het secundair volwassenonderwijs – algemene personenzorg:

  • Logistiek assistent

  • Verzorgende

  • Zorgkundige

  • Logistiek assistent in de Zorg

  • Zorgkundige

  • In het secundair volwassenonderwijs – Huishoudhulp:

   • Huishoudhulp

   • Huishoudhulp dienstencheques

   • Huishoudhulp zorg

 • Diploma’s of getuigschriften in het 7de specialisatiejaar BSO:

  • Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

  • Kinderzorg

  • Begeleider in de kinderopvang

  • Organisatie-assistentie

 • Diploma’s, getuigschriften en bewijzen van beroepskwalificatie in het studiedomein “Maatschappij en Welzijn”:

  • In het technisch secundair onderwijs en kunstsecundair onderwijs:

   • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs in de opleiding maatschappij en welzijn; 

   • Diploma van secundair onderwijs (3e graad) in de opleidingen: 

    • Gezondheidszorg

    • Opvoeding en begeleiding

    • Wellness en schoonheid

   • Bewijs van beroepskwalificatie (Se-n-se) in de opleidingen: 

    • Medisch administratief assistent

    • Persoonsbegeleider

    • Tandartsassistent

  • In het (deeltijds) beroepsonderwijs (finaliteit arbeidsmarkt):

   • Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs in de opleiding zorg en welzijn

   • Diploma van secundair onderwijs (3e graad) in de opleidingen:

    • Basiszorg en ondersteuning

    • Assistentie in wonen, zorg en welzijn

    • Haarverzorging/kapper/grimeur

    • Schoonheidsverzorging 

   • Bewijs van beroepskwalificatie (Se-n-se) in de opleidingen: 

    • Kinderbegeleider

    • Verzorgende-zorgkundige

 • Bewijzen van beroepskwalificatie geven na het met succes doorlopen van een EVC-traject in een erkend EVC-testcentrum:

  • Bewijs van beroepskwalificatie Logistiek medewerker in de zorg 

  • Bewijs van beroepskwalificatie Huishoudhulp zorg 

  • Bewijs van beroepskwalificatie Huishoudhulp dienstencheques 

  • Bewijs van beroepskwalificatie Kinderbegeleider baby's en peuters 

  • Bewijs van beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

 • de logistiek medewerker in de zorg heeft minstens 60 studiepunten behaald op niveau van een professioneel gerichte bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg of sociaal- agogisch werk of minstens 60 studiepunten behaald op het niveau van een graduaatsopleiding in het sociaal- agogisch werk of 2 modules van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs; 

 • Indien je actief ingeschreven bent in een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige of hierboven vermelde opleidingen, kom je eveneens in aanmerking.

  2. Je beantwoordt aan de functiebeschrijving en voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden.

Wat mag jij verwachten?

 • Een deeltijdse (30.4/38) contractuele tewerkstelling van bepaalde duur (vervangingscontract)

 • Een aantrekkelijk salaris volgens IFIC barema 8

 • Al jouw relevante beroepservaring kan in rekening worden gebracht (geldelijke anciënniteit)

 • 29 dagen jaarlijks verlof (bestaande uit 20 dagen wettelijk verlof, opgebouwd o.b.v. jouw prestaties vorig jaar onder de vakantiewetgeving van het privé-stelsel, EN 9 dagen aanvullend verlof, berekend op het huidige jaar)

 • 12 betaalde feestdagen + 3,5dagen dienstvrijstelling (collectief vastgelegd)

 • Maaltijdcheques van € 6,50

 • Een gratis collectieve hospitalisatieverzekering. Indien gewenst kunnen ook gezinsleden toetreden aan een gunsttarief

 • Een fietsvergoeding woon-werkverkeer

 • Een terugbetaling van je abonnement voor het openbaar vervoer woon-werkverkeer

 • Een aanvullende pensioenregeling (tweede pensioenpijler)

 • De mogelijkheid om in te stappen in een fietslease

 • 's middags kan je in ons restaurant Zorg Menen terecht voor een menu, dagschotel, spaghetti of saladbar aan een gunstig tarief

 • De voordelen van GSD-V (o.m. premies, het uitgebreid en aantrekkelijk vakantieaanbod van vzw Pollen, toegang tot het voordelenplatform PlusPas, een tussenkomst bij verschillende medische kosten…)

Interesse?

Solliciteren kan via onderstaand sollicitatieformulier. 

Vergeet zeker niet je cv, motivatiebrief en diploma als bijlage toe te voegen!

De selectieprocedure bestaat uit een selectiegesprek. Om te slagen, moet je minstens 50% behalen.

Vragen info over de functie?
Vragen over de selectieprocedure?

 

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Meteen nadat we je sollicitatie ontvingen, sturen we je een automatische bevestigingsmail. Ontving je deze niet? Contacteer dan de personeelsdienst (T 056 527 188 – vacatures@menen.be). Check zeker ook je spamfolder.