Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Diensthoofd infrastructuur en technische diensten (A1a-A3a) (m/v)

Gepubliceerd op Woensdag 09 december 2020

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Het doel van de functie is het managen van de technisch facilitaire dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Coachend en mensgericht leiding geven en begeleiden van medewerkers in hun functioneren
 • Organisatie, algemene leiding, coördinatie, planning, begeleiding, coaching van de diensten.
 • Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de organisatie, processen, methodieken, procedures en performantie van de dienst.
 • Een actief begeleidings- en coaching traject opzetten, implementeren en continueren.
 • Voorstellen van budgetten in het meerjarenplan voor investeringen en de dagelijkse werking de dienst (exploitatie)
 • Administratie van de dienst verzorgen.

Vanuit de functie van diensthoofd sta je in voor:

 • De planning, coördinatie en opvolging van de werken uitgevoerd door de eigen diensten
 • Het onderhoudsmanagement van gebouwenpatrimonium, permanentie en snelle interventies.
 • Management van de arbeidsmiddelen, materieel, materialen en medewerkers van de verschillende vakdisciplines in samenwerking met technisch coördinator, werkvoorbereider, ploegbazen en magazijnier.
 • Streven naar efficiënte, effectieve inzet van de middelen met oog voor veiligheid en kwaliteitsvolle en klantvriendelijke facilitaire dienstverlening aan interne klanten, de satellieten van de organisatie en externe klanten (burgers, bedrijven en middenveld)
 • Waken over de naleving van de relevante wet- en regelgeving (arbeid- en veiligheidswetgeving)
 • Periodiek intern overleg installeren en continueren met de medewerkers.
 • Informeren van en rapporteren aan het afdelingshoofd.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a.
De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A1a-A3a (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde

 • 6 jaar               € 3.706,88
 • 10 jaar              € 3.924,50
 • 18 jaar              € 4.570,13
 • 24 jaar              € 4.932,83

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Sociale dienst: het personeel van Stad en OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 25/01/2021 via onderstaand functie specifiek sollicitatieformulier.

Informatiebundel 

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)