Vacatures bij Stad en OCMW Menen: Deskundige (juridische ondersteuning) (B1-B3) (m/v)

Gepubliceerd op Woensdag 09 december 2020

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Als deskundige (juridische ondersteuning) sta je in voor de opmaak en opvolging van administratieve dossiers m.b.t. de gunning van overheidsopdrachten voor werken en het hierbij correct toepassen van de betrokken regelgeving. Concreet gaat dit om overheidsopdrachten m.b.t. het traject gunningswijze/gunningsvoorwaarden over plaatsing (aanbesteding) tot en met uitvoering (definitieve oplevering en vrijgave borgsaldo), alsook de financiële opvolging. Dit voor complexere projecten zoals publieke gebouwen, openbare wegen, openbaar groen en omgeving.

Ook sta je in voor de opvolging van subsidiëringsprocedures en subsidiemogelijkheden voor deze dossiers i.s.m. hogere administraties (zoals Agion, Onroerend Erfgoed, V.M.M., Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen, EFRO (Europees), AWV,…) en verleen je advies op vraag aan collega-diensten of rechtspersonen inzake de opvolging van overheidsopdrachten van werken.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de technisch verantwoordelijke functionarissen actief binnen het betrokken domein.

Ons aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3.

De bruto-aanvangswedde in B1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt:

anciënniteit       maandwedde

0 jaar               € 2.509,94
3 jaar               € 2.655,03
5 jaar                € 2.727,57
9 jaar               € 2.872,65

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:

  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
  • Glijdende werktijdregeling

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 25/01/2021 via onderstaand functie specifiek sollicitatieformulier.

Informatiebundel 

Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
(zie achterzijde identiteitskaart)
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bent u werkloos
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Bij goede ontvangst van het formulier ontvangt u een automatisch gegenereerde mail op uw hierboven ingevoerd mailadres. 
Hebt u geen mail ontvangen? Check eerst uw ongewenste mail en/of spamfolder.
Nog steeds niks? Neem contact op met de personeelsdienst (T 056 527 188 - vacatures@menen.be)