Vacatures bij Stad en OCMW Menen: afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a-A4b)(m/v)

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot vacantverklaring bij wijze van aanwerving van 1 voltijds afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a –A4b)(m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur en organiseert hiertoe een vergelijkend aanwervingsexamen.

Je stimuleert en coördineert een integraal kwalitatief cultuur- en vrije tijdsbeleid en onderwijsbeleid in de stad. Je coördineert de verschillende diensten binnen de afdeling Vrije tijd en onderwijs teneinde een effeciënte en effectieve werking te garanderen. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en evaluatie van de beleidsplanning met het oog op een hedendaags stedelijk vrijetijdsbeleid.

Aanwervingsvoorwaarden: 

 • houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld);
 • drie jaar relevante en aantoonbare leidinggevende werkervaring of zes jaar relevante en aantoonbare werkervaring in een projectmatige of staffunctie kunnen bewijzen op de uiterste inschrijvingsdatum.
  Bij de aftoetsing van de relevantie van de werkervaring zal ondermeer rekening gehouden worden met de grootte van de organisatie (leidinggevende), de sector, de inhoud en verantwoordelijkheden van de uitgeoefende functie, ….

Ons aanbod: 

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A4a-A4b 
  Nuttige beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar gevaloriseerd worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.
 • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen
 • Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel
 • Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 16/09/2019. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier