Vacatures bij Stad en OCMW Menen: afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a – A3a) (m/v)

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot vacantverklaring bij wijze van aanwerving van 1 voltijds afdelingsverantwoordelijke (beleidscoördinator) Stadsontwikkeling (A1a – A3a)(m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur en organiseert hiertoe een vergelijkend aanwervingsexamen.

Je stimuleert en coördineert een integraal duurzaamheids-, milieu- en natuurbeleid in de stad. Je werkt mee aan een globale visie op een stedelijk omgevingsbeleid. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor een integraal beleid inzake huisvesting en lokale economie. Binnen je afdeling is ook de dienst veiligheid met de gemeenschapswachten ondergebracht. Je coördineert de verschillende diensten binnen de afdeling Stadsontwikkeling teneinde een effeciënte en effectieve werking te garanderen. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering van evaluatie van de beleidsplanning met het oog op een hedendaags beleid.

Aanwervingsvoorwaarden: 

  • houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld);
  • drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring voor de functie van afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling kunnen bewijzen op de uiterste inschrijvingsdatum;

Ons aanbod: 

  • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a. Nuttige beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar gevaloriseerd worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen
  • Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel
  • Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 03/12/2019. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier