Vacature bij Stad en OCMW Menen: Maatschappelijk werker B1-B3 (m/v)

De huidige vacature: maatschappelijk werker B1-B3 (m/v) ten behoeve van de sociale dienst OCMW Menen

1 voltijds contract bepaalde duur (6 maanden, mogelijks verlengbaar) – wervingsreserve 6 maanden

De sociale dienst zorgt dat elke persoon zonder onderscheid recht krijgt op maatschappelijk dienstverlening, om hem in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Hij/zij stelt de toepasselijke diensten voor en verwijst indien nodig en naargelang de problematiek deze cliënten op een goede manier door naar collega ’s van interne en externe diensten.

Ons aanbod: 
  • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3.
  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
  • Glijdende werktijdregeling
Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 

Uiterste inschrijvingsdatum is 02/03/2020. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier