Vacature bij Stad en OCMW Menen: Hoofd Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Zorg Menen A4a-A4b (m/v)

Gepubliceerd op Vrijdag 31 januari

De huidige vacature: 1 voltijds (38/38) Hoofd Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Zorg Menen A4a-A4b (m/v).

Het OCMW richtte bij raadsbesluit van 8 mei 2018 een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Zorg Menen op. 
Het IVA heeft als opdracht het organiseren, onder welke vorm of van welke aard ook, van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening, zorg en huisvesting aan kwetsbare en zorgbehoevende personen. De kernactiviteit van het IVA concentreert zich op “zorg”. 
Binnen het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgelegde beleidskader zal het IVA voor dit doel meerdere inrichtingen kunnen beheren en exploiteren en de oprichting van gelijkaardige diensten voorbereiden. Het is een organisatie waarbinnen verschillende vormen van publieke zorg worden bijeengebracht: het woonzorgcentrum Andante (Menen) met 180 woongelegenheden en 8 kortverblijven, het woonzorgcentrum Ceres (Lauwe-Menen) met 90 woongelegenheden en 3 kortverblijven, woningen voor omkadering waaronder de assistentiewoningen Moderato (Menen) en de Vlasblomme (Lauwe-Menen), lokale dienstencentra (Lauwe en Menen) en thuiszorgdiensten, zorg voor mensen met een beperking zijnde woon- en dagondersteuning De Pelikaan.

Teneinde de opdracht van het IVA te concretiseren, sluit je een beheersovereenkomst af met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze beheersovereenkomst wordt hernieuwd uiterlijk zes maanden na de algehele vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Als hoofd van het IVA ben je verantwoordelijk voor het afsluiten, de uitvoering en de evaluatie van deze beheersovereenkomst en rapporteer je hierover aan de algemeen directeur en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Je staat in voor de algemene leiding, de werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het agentschap. Je bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het IVA en neemt hiervoor de operationele beslissingen. Je bent budgethouder voor het budget van het IVA, hoofd van het personeel van het IVA en verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer. Je handelt volgens de missie en visie van het bestuur.

Ons aanbod: 

Voltijds contractueel onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Nuttige beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige kan gevaloriseerd worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering. 
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen 
  • Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel 
  • Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen. 

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 11/03/2020. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier