Vacature bij Stad en OCMW Menen: Gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3) (m/v)

De huidige vacature: gemeenschapswacht-vaststeller (m/v) (C1-C3) ten behoeve van de dienst Veiligheid (afdeling Stadsontwikkeling)

Contractueel onbepaalde duur – voltijds – samenstelling wervingsreserve 3 jaar

De gemeenschapswacht-vaststeller heeft als opdracht, door zijn ontradende aanwezigheid in de wijken, het veiligheidsgevoel bij de burger te verhogen.  

De gemeenschapswacht-vaststeller bouwt actief mee aan het lokaal integraal veiligheidsbeleid door het uitvoeren van een brede waaier aan opdrachten in het kader van de criminaliteits- en overlastpreventie op het openbaar domein alsook de uitvoering van het beleid met betrekking tot de administratieve sanctionering.

Ons aanbod: 
  • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3
  • De relevante beroepservaring wordt meegeteld met een maximum van 10 jaar.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 11 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 02/03/2020. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier