Vacature bij Stad en OCMW Menen: Diensthoofd Huisvesting (B1-B3) (m/v)

De huidige vacature:  1 voltijds diensthoofd Huisvesting afdeling Stadsontwikkeling (B1 – B3) (m/v)

Voltijds - in contractueel verband voor onbepaalde duur  + samenstelling wervingsreserve 2 jaar

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van dienst Huisvesting.  Je ondersteunt en adviseert het beleid inzake huisvesting. Dit alles met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening. 

Daarnaast ben je coördinator van het intergemeentelijke Samenwerkingsverband “Kwalitatief wonen in de Grensstreek”, dat de bewoners wil bijstaan bij hun vragen in verband met huisvesting. 

Tot het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking behoren drie steden, nl. Menen, Wervik en Mesen. Het project is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse gewest.

Ons aanbod: 
  • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1 – B3.
  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
  • Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
  • Aanvullende pensioenregeling
  • Sociale dienst: het personeel van het OCMW en de Stad geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
  • Glijdende werktijdregeling

Interesse? 

Solliciteren kan enkel via het online sollicitatieformulier. 
Uiterste inschrijvingsdatum is 02/03/2020. 

Informatiebundel

Sollicitatieformulier