Update / Maatregelen vogelgriep

Gepubliceerd op Woensdag 18 november 2020

Update 28/12/2020

Het toezichtsgebied en beschermingsgebied omtrent de vogelgriep in Menen is opgeheven.

Haard in Menen

Eerder, op 26 november 2020, werd ook al een haard van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Menen (West-Vlaanderen). Het beschermingsgebied van 3 km rond deze haard, werd in de nacht van 16 op 17 december opgeheven. Het toezichtsgebied van 10 km rond deze haard werd in de nacht van 25 op 26 december opgeheven. Bijgevolg zijn er rond de haard in Menen geen bijkomende maatregelen meer van kracht.
Opgelet: de algemene maatregelen blijven wel van toepassing: 

Algemeen geldende maatregelen in gans België

Behalve bovenstaande maatregelen zijn de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels nog steeds van toepassing.
Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van particuliere houders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.    
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen verboden. Alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, moeten worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.
 


Sinds 15 november geldt er in het ganse land ophokplicht voor vogels nadat er in Oostende een besmetting van het vogelgriepvirus vastgesteld is. 

Dus iedereen die kippen, siervogels of duiven heeft, moet zijn vogels dus ophokken of afschermen met een net. Op die manier wordt contact vermeden met wilde vogels, die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moet binnen geplaatst worden of afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico verbonden is voor consumenten: "Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden."

Maatregelen (pdf)