Toekomstvisie bibliotheek Menen | voorstelling

18/05

Prof. dr. Guy Redig (Idea Consult) verzamelde ideeën over de toekomst van de Meense bibliotheek en zal deze op donderdag 18 mei 2017 om 19u30 voorstellen aan de Menenaren tijdens een slotconferentie in de Meense bibliotheek. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Het Meense stadsbestuur en bibliotheek Menen startten een project om op lange termijn een gedegen visie te ontwikkelen en tegelijkertijd op korte termijn al enkele concrete stappen te zetten naar een actuele nieuwe bibliotheekwerking. Prof. dr. Guy Redig, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen) en het bureau Idea Consult, begeleiden dit traject. 

In kleine groepen kan je een laatste maal van gedachten wisselen over de voorstellen. Op basis van het resultaat zal Guy Redig het toekomstplan bijsturen vooraleer het aan de Bibliotheekraad en het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.

Vrijblijvend aanmelden voor deze slotconferentie kan in bibliotheek Menen, Waalvest 1 of via het mailadres bibliotheek@menen.be.

Aangemaakt op: 11/04/2017