Toekomstvisie bibliotheek Menen | open informatieavond

20/04

Je bent welkom op de open informatieavond over de toekomstvisie van de Meense bibliotheek op donderdag 20 april 2017 om 19u30 in bibliotheek Menen aan de Waalvest.

Het Meense stadsbestuur en bibliotheek Menen startten een project om op lange termijn een gedegen visie te ontwikkelen en tegelijkertijd op korte termijn al enkele concrete stappen te zetten naar een actuele nieuwe bibliotheekwerking. Prof. dr. Guy Redig, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen) en het bureau IDEA-Consult begeleiden dit traject. Ook de stedelijke Bibliotheekraad is hierbij als deskundig adviesorgaan nauw betrokken.

Maike Somers van Cultuurconnect zal een inleiding geven met enkele inspirerende ideeën over de bibliotheek van de toekomst. In het tweede deel volgt een panelgesprek met schepen van Cultuur Griet Vanryckegem, Willy Spillebeen, als actieve bibliotheekgebruiker, en Tom Lemahieu, docent sociaal-cultureel werk aan Howest Kortrijk en lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC). Guy Redig leidt het gesprek. De aanwezigen kunnen hieraan deelnemen en ruim vragen stellen.

Op donderdag 18 mei 2017 om 19u30 zal Guy Redig de verzamelde ideeën voorstellen aan de Menenaren tijdens een slotconferentie. Ook hier is iedereen van harte uitgenodigd.

Vrijblijvend aanmelden voor de informatieavond van donderdag 20 april kan in bibliotheek Menen, Waalvest 1 of via het mailadres bibliotheek@menen.be.

Aangemaakt op: 11/04/2017