Tijdelijke verkeershinder n.a.v. werken in de Oudstrijderslaan te Lauwe.

Gepubliceerd op vrijdag 05 maart 2021
10 maart 202130 september 2021

Binnenkort starten er werken in de Oudstrijderslaan te Lauwe. Naar aanleiding van deze werken wordt er verkeershinder voorzien.

Concreet

Periode van de werken:

Van 10 maart 2021 tot en met 30 september 2021 (onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden).

Locatie van de werken:
Oudstrijderslaan, 8930 Lauwe

Aard van de werken:
Hernieuwen van voetpaden (inclusief boordstenen en goten).

Wegomlegging/verkeershinder:
Er wordt gewerkt met een mobiele werf van 30 meter/dag. Enkel ter hoogte van deze mobiele werf wordt volgende verkeershinder voorzien:
- Invoer van alternerend verkeer;
- Plaatsing van een parkeerverbod;
- Invoer van een snelheidsbeperking (30 km/uur).

Contactgegevens uitvoerder:
Veerkracht 4 - 056/528.080 - info@veerkracht4.be

Contactgegevens opdrachtgever:
Stad Menen - Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be